Uppsalabor bäst på högskoleprovet

Resultaten från högskoleprovet våren 2019 är klara och det visar sig att de som skrev provet i Uppsala har högst

Nyheter i korthet
2019-05-28 15:30