Byråkratiskt snårigt om samiska kvarlevors sista vila

Allt fler har höjt rösten för att de mänskliga kvarlevor som förvärvats i utdaterade forskningssyften ska repatrieras. Ergos Saga Ek har tagit reda på varför det ännu finns...
Reportage
2020-10-29 12:06

Lärosäten ska synliggöra minoriteter

Uppsala universitet hör till de lärosäten som har ett särskilt uppdrag för de nationella minoritetsspråken. Från och med i år stärks minoriteternas rättigheter.
Nyheter
2019-01-22 16:08

Uppsving för samiskan

6 februari firas samernas nationaldag. Sedan 2014 uppmärksammas den med flaggning på universitetet. Torbjörn Söder, lektor i samiska, säger att intresset för den samiska kulturen...
Nyheter
2017-02-06 16:06