Short Story Contest 2021

A dorm in the Flogsta high-rises is inhabited by clones from a successful experiment at BMC. One of your classmates claims he is from the future. You find a microchip planted in...
Nyheter
2021-06-23 11:20

Novelltävling 2021

En korridor i Flogsta höghus bebos av kloner från ett lyckat experiment på BMC. En av dina kursare hävdar bestämt att han kommer från framtiden. Du gräver fram ett mikrochip ur...
Nyheter
2021-06-23 10:27