Universitetet kan rädda studentrum

De studentrum som inte ingår i blockavtal med universitetet förblir vigda åt studenter, resten planerar Heimstaden att bygga om. Innan februari är slut ska universitetet lämna...
Nyheter
2017-02-17 11:54

Högskoleverket: Bristande kvalitet på utbildningarna

Den 25 april presenterades första delen av Högskoleverkets utvärdering av Sveriges universitetsutbildningar. Totalt har 189 utbildningar granskats. 16 av dem ges vid Uppsala...
Nyheter
2012-05-16 10:32

Uppsala får filial på Gotland

Den 19 april blev det klart att Högskolan på Gotland ska införlivas i Uppsala universitets organisation. Ergo tog färjan till Visby för att kolla läget. Fortfarande återstår...
Nyheter
2012-04-25 14:07

Liberal Education i fokus

Jörgen Tholin, rektor vid Högskolan på Gotland (HGo), menar att Uppsala universitet och HGo delar samma ideologiska grundsyn vad det gäller utbildning. Han ser samgåendet som ett...
Nyheter
2012-04-25 13:41

Rektor i debatt om värdet på humaniora

I mitten på mars arrangerade föreningen Humanistiskt initiativ en paneldebatt med representanter från universitet och näringsliv för att diskutera värdet på humaniora.
Nyheter
2012-03-28 12:52

Länken som förenar fem generationer

Mitt i Uppsala står det. Universitetets centrum. I år är det 125 år sedan universitetshuset byggdes.
Reportage
2012-03-07 13:34

Universitetet – så funkar det. Del 3 Styrningen: Regeringen beslutar – universitetet följer

Uppsala universitet är en del av Myndighetssverige, vilket betyder att universitetet måste följa vissa förordningar och svara inför regeringen.
Nyheter
2012-03-07 12:06

Digitaliserat kulturarv

Kulturarvssamlingarna på Uppsala universitetsbibliotek är omfattande. Genom att digitalisera materialet hoppas man locka studenter och andra att dyka djupare in i arkiven – och...
Nyheter
2012-03-07 11:32

Universitetet så funkar det: del 2 Miljarder till utbildning

Universitetet har en omsättning på drygt 5 miljarder kronor per år. Pengarna kommer i första hand från staten, men det är universitetets ledning som beslutar hur de ska fördelas,...
Nyheter
2012-02-08 10:58

Söker svaren på molekylär nivå

Forskarna inom den strategiska forskningssatsningen Science for Life Laboratory vill förstå, diagnostisera och bota sjukdomar på det molekylära planet. Med hjälp av en gemensam...
Nyheter
2012-02-08 10:34

EU-finansierat projekt för ökad jämställdhet på teknat

Genom att skapa en bättre arbetsmiljö på institutioner och fakulteter hoppas deltagarna i ett nytt EU-finansierat jämställdhetsprojekt lett av Uppsala universitet att det ska bli...
Nyheter
2012-02-08 10:22

Ett verktyg i kampen mot antibiotikaresistens

Det finns ett linjärt samband mellan hastighet och noggrannhet i bakteriernas proteinfabriker. Ju snabbare det går när den genetiska koden översätts till proteiner, desto fler...
Forskning
2012-01-18 11:58