Annons
Annons

»Dags släppa högskolan fri«


På sikt bör universitet och högskolor skiljas helt från staten, skriver ungmoderaten Eleonore Lundkvist.

Det är mycket glädjande att Uppsala Universitet ställer sig positiva till den utredning som föreslår att universitet och högskolor i Sverige skall bli friare gentemot staten. Bland de positiva effekterna som kommer med självständigare högskolor och universitet märks bland annat möjligheterna att ta emot donationer, bilda bolag och stiftelser, ingå avtal, äga egendom, starta företag, engagera sig i student- och forskarbostäder, ha utländska chefer och styrelsemedlemmar och etablera samarbete med andra lärosäten och företag.

Dessa praktiska fördelar kan också backas upp ideologiskt - ju mindre staten lägger sig i enskilda studenters utbildning desto bättre. Studenter förtjänar att få välja ett universitet som kan erbjuda vad studenterna efterfrågar, inte regeringens särintressen. Begrepp som forskningsfrihet och akademiskt självstyre kan ges reellt utrymme och Sverige tar ett stort steg mot EU:s femte frihet - kunskapens fria rörlighet. Det är heller ingen slump att majoriteten av världens bäst rankade universitet inte är statliga myndigheter.
För att oberoende och högkvalitativ utbildning och forskning ska kunna bedrivas bör Sveriges högskolor och universitet på sikt skiljas helt från staten. Utbildningarnas kvalitet är direkt beroende av hur den bedrivs och därför är studenterna de största vinnarna på att universiteten privatiseras.
För vi bör inte nöja oss i längden med att bli friare - vi vill vara fria.

Eleonore Lundkvist
Ordförande MUF Student Uppsala


Annons

Annons

Läs mer

2020-05-26 10:43
"UUS ser inte att det enda som man kan göra, och som betyder något, är att ändra på fullmäktige, utan UUS jobbar med små…
2020-05-25 10:47
UU-lektor anmäls för att ha använt ett förbjudet ord. Student får repressalier efter att ha kritiserat en av SLU:s…
2020-05-20 15:45
"Det framstår som obegripligt att UUS har övergett sitt långsiktiga mål om att reformera valsystemet." Före detta…