Annons
Annons

Ett gott exempel på vikten av studentinflytande


Marta Axner och Klas-Herman Lundgren vill i egenskap av doktorand- respektive studentrepresentant i rekryteringsgruppen klargöra hur valet av rektor egentligen gick till.

Rektorsvalet har diskuterats den senaste tiden. Vi har haft förtroendet att vara studenternas och doktorandernas representanter i den rekryteringsgrupp som arbetat med valet och vill ge vår syn på processen.
Det arbete som skett i studenternas och doktorandernas gruppering i hörandeförsamlingen har varit en nödvändig grund för vårt arbete i rekryteringsprocessen. Vår grupp har under många möten tillsammans stött och blött bland annat kravprofilen, intervjufrågor, möjliga kandidater och slutgiltiga kandidater. Genom att ha dessa diskussioner har vi kunnat enas om prioriteringar. Det har dessutom lett till att vi fått ett reellt och betydelsefullt inflytande i valprocessen. Valet av rektor är ett gott exempel på vikten av att ha ett välorganiserat studentinflytande. Det krävs resurser, demokratiska processer samt tid och engagemang för att driva stora frågor under en längre tid.
Vi har därför med förvåning noterat att kårpartiet FI Student hävdar att just de haft avgörande betydelse i valet av Åkesson, speciellt utifrån att hon är kvinna. Varje kårparti har endast haft en av de totalt 65 möjliga rösterna i hörandeförsamlingen. Vi har inte heller uppfattat att olika studentgrupper drivit olika linjer - tvärtom har processen karaktäriserats av stor samsyn. Uppsala studentkår har också en lång historia av framgångsrikt jämställdhetsarbete. Det var inget som började i och med FI-studenters inträde. Att påstå något sådant är både ohistoriskt och okunnigt samt osynliggör dessutom generationer av aktiva feminister och engagerade jämställdhetsarbetare inom kåren.
Vi är mycket glada över att universitetet för första gången fått en kvinnlig rektor, och vi har aktivt och medvetet arbetat med jämställdhetsaspekten. Men vi är framförallt glada för att vi får en rektor som är en ytterst kompetent och framgångsrik akademisk ledare med lång erfarenhet, djup insikt och god erfarenhet av arbetet med utbildningsfrågor.

Vi vill även påpeka
att Eva Åkesson inte drivits av bara doktoranderna, något som antyddes i en Ergoledare. Åkesson har länge varit känd för sitt stora engagemang och sin kunnighet i grundutbildningsfrågor. Hon har hyllats av många studentföreträdare och fördes fram som kandidat från studenthåll redan i våras. Men hon har också arbetat progressivt när det gäller doktorandfrågor. Bland annat har Lunds universitet under ledning av Åkesson och rektor Per Eriksson avskaffat utbildningsbidragen, en central fråga för doktoranderna. Därmed fick hon ett starkt stöd hos både studenter och doktorander. Dessutom hade vår gruppering inte egen majoritet i hörandeförsamlingen – utan ett brett stöd hade Åkesson inte blivit vald med en så betryggande majoritet.
Vi är övertygade om att Eva Åkesson tillsammans med Anders Malmberg kommer att arbeta för att universitetet ska komma allt närmare sina mål – en förstklassig utbildning och framstående forskning, och att studentinflytandet kommer att bli än starkare under den nya ledningen. Vi vill också varmt tacka alla studenter och doktorander som lagt ner mycket tid med valprocessen. Det har varit oerhört viktigt.

Marta Axner,
doktorandrepresentant i rekryteringsgruppen nbsp;

Klas-Herman Lundgren,
studentrepresentant i rekryteringsgruppen


Annons

Annons

Läs mer

2021-09-20 10:15
"De förslag som nu läggs fram av Moderata studenter är ingenting annat än en fortsättning på de senaste 30 årens…
2021-08-24 16:36
"Jag tycker det är rimlig att fråga sig om SFS är infiltrerat av bygglobbyn", skriver före detta kåraktiva Gustav…
2021-08-23 14:39
Lätta på tillgänglighteskravet, ta bort det kommunala planmonopolet och kasta ut de som inte studerar – det är några av…