Annons
Annons

Vi vill avskaffa det partipolitiska systemet


Kårpartiet Uppsala universitets studenter, UUS, vill se starka självständiga sektioner med möjlighet att driva campusnära frågor på ett vasst och kaxigt sätt.

Som det största partiet känner vi i Uppsala universitets studenter, UUS, att vi har ett stort ansvar gentemot studenterna. Att förvalta allas vår kår och dess inflytande tar vi på största allvar. Därför vill vi inleda denna valkampanj med att peka ut riktningen för vilken väg vi anser att Uppsala studentkår ska vandra.
UUS vill under 2012 se en kaxigare studentkår. Uppsala studentkår är Sveriges näst största studentkår och stadens överlägset största studentorganisation. Vi tillsätter cirka 900 studentrepresentanter årligen och vårt påverkansarbete gör stor skillnad i vanliga studenters liv. Trots detta hörs och syns kåren knappt alls utanför möteslokalerna. Vi måste bli bättre på att marknadsföra oss och förklara för studenterna varför vi finns. Ju fler som känner till vad vi gör, desto större plats kan vi ta på spelplanen gentemot universitet, myndigheter, nationer och andra studentorganisationer. En kaxig kår vinner alla på

UUS vill se en decentraliserad kår.
En struktur med en stark lokal förankring kombinerat med en central organisation öppnar för en stabil studentröst, men med stor flexibilitet. Vissa sektioner vill arbeta nära den centrala administrationen medan andra vill ha fullständig frihet att styra sig själva. Vissa sektioner vill driva ett avskaffande av betygen medan andra vill ha fler betygssteg. Vissa sektioner vill fokusera på alternativa examinationsformer medan andra vill ha fler salstentor. Om en enda röst ska tala för 40 nbsp;000 studenter i olika studiesituationer blir de förslag som läggs väldigt övergripande och inte alltid särskilt vassa. När vi byggt upp fungerande sektioner kommer vi att kunna kräva förändringar på plats ute på campus. Detta gynnar inte bara studenterna utan bistår även universitetet med kvalitetssäkring. Men makten över det lokala är inte nog. När sektionerna växt sig starka och stabila vill vi också se att de tar partiernas platser i kårfullmäktige.

UUS vill ha ett rättvisare universitet. Det innebär att alla studenter ska få likvärdiga möjligheter att göra det bästa av sin utbildning. nbsp; Vi vill skapa verkliga möjligheter till praktik för alla och en fullt finansierad praktik när denna är ett obligatoriskt moment i utbildningen. Vi vill att anonymitet ska vara normen vid all examination, inte bara vid salstentor. Vi vill ge doktoranderna trygga anställningar och studenterna ett CSN-system som inte motarbetar dem. Slutligen vill vi bekämpa alla former av snedrekrytering och motverka diskriminerande inslag i urvalet vid konkurrens om utbildningsplatser och anställningar. Dessa reformer driver vi inte bara för att vi tror att studenterna önskar rättvisa, utan även för att det bästa lärosätet är det som premierar kunskap och prestation och bortser från ovidkommande faktorer.
Kårpolitik handlar ofta om att gnälla. Vi vill ha mer och bättre av allt och risken är att de som har makten slutar lyssna på oss om vi inte framställer oss som likvärdiga motspelare. Därför är det viktigt att vi väljer ett erfaret styre som kan ena alla studenter. UUS har alltsedan 1964 vunnit förtroendet hos fler studenter än något annat kårparti. Samtidigt har partier som företräder ideologier och särintressen kommit och gått. Det betyder inte att vi vill finnas för evigt. Så snart det partipolitiska systemet avskaffats och sektionerna tagit makten, så halar vi den lila flaggan. Men till dess, rösta UUS.


Michael Jonsson, ordförande UUS
Angelica Handersten Rönnbäck, partiombud UUS


Annons

Annons

Läs mer

2019-12-17 09:52
Det är direkt provocerande att vissa kårer inte följer praxis för akademisk högtidsdräkt, menar före detta ordförande…
2019-12-10 11:13
Vårt matsvinn motsvarar värdet av en ny smartphone, skriver studenterna bakom SvinnTipset, som vill uppmana alla att…
2019-11-25 10:39
I år är det 30 år sedan Berlinmuren föll, Uppsala kommun borde hedra DDR-regimens offer genom att plocka bort…