Annons

Teknat-studenterna riskerar att förlora partisystemet


En ideologisk grund ger mandat att hålla en skarp linje i sin externa politik, skriver företrädare för de fem koalitionspartierna i kårfullmäktige.

När är partipolitiken relevant för studentpolitiken? Politik för bostadsbyggande, socialförsäkringssystem för studenter, studiestödsnivåer, genusperspektiv på utbildningen, studieavgifter för internationella studenter, patenterad allmänfinansierad forskning och hållbar utveckling som genomsyrande synsätt är bara en handfull exempel på frågor som direkt rör oss studenter och vår utbildning, som utgör ideologiska skiljelinjer i den ideologiskt drivna politiken. Att Uppsala studentkår har varit en skarp och engagerad röst i många av frågorna är till stor del tack vare att vi har en ideologisk grund att stå på. Den må variera lite mellan valen, men oavsett vilken grund vi driver vår politik från drivs politiken alltid från en ideologisk grund som härrör från ett studentparti. Detta färgar allt vi gör.

All studentpolitik börjar med samma fråga: Vad är studenternas gemensamma intressen? Vår metod för att ta reda på vilka dessa är, är valen. När partierna bildas och partiprogrammen skrivs använder partierna sin ideologi för att förstå studenters gemensamma situation, och hur den kan ändras. När studenterna röstar vinner de bästa partiprogrammen, och resultatet av valet är ett kårfullmäktige som ligger så nära studenternas politiska intressen som möjligt.

Att ha sin grund i ideologi ger fullmäktige ett större mandat att hålla en skarp och stark linje i sin externa politik. Uppsala Studentkår är sedan länge kända som en viktig röst i studentpolitiken, en röst som inte värjer sig för att lägga sig i diskussioner om studentfrågor. Det handlar såklart delvis om att Uppsala studentkår representerar en väldigt stor mängd studenter, men vi tror att styrkan även kommer från vårt partipolitiskt valda fullmäktige. Ideologin ger oss en ryggrad att resa oss med, och ett mod att tala högt med.

Vi menar att det finns en värdefull tydlighet i partisystemet. När studenterna röstar i personval är det oftare lättare att sätta sig in i och förstå åsikterna och argumenten hos ett fåtal partier med starka varumärken. Det blir inte bara ett mer informerat val utan också ett val där politiken får stå i centrum.
En vanlig kritik mot partisystemet är att det leder till politiska konflikter då studenter med olika ideologisk bakgrund sätts i samma fullmäktige. Vi menar att det är en bra sak. Partisystemet är ett sätt att tydliggöra hur skiljelinjerna ligger, och ett sätt att hantera dem öppet. De politiska motsättningarna kommer alltid att finnas, så länge som det finns två studenter i Uppsala som tycker olika om något. Vad partisystemet gör är att göra konflikterna tydliga.

Vi tror att det vore en förlust för teknat-studenterna att förlora partisystemet. Det vore att förlora en stark och kritisk studentpolitik. Vi hoppas att teknat-studenterna ger Uppsala studentkår och dess partipolitiska fullmäktige sin röst i studentomröstningen, så att vi kan få höra teknat-studenters röster i våra fullmäktigesammanträden även i fortsättningen.

Isak Gerson, kårfullmäktigeledamot för Piratstudenterna
Paul Borenberg, kårfullmäktigeledamot för S-studenter
Hilda Dahlin, kårfullmäktigeledamot för Feministiskt Studentinitiativ
Rikard Engblom, kårfullmäktigeledamot för Vänsterns Studentförbund
Andréa Henriksson, kårfullmäktigeledamot för Gröna Studenter


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…
2024-04-17 09:36
Vänsterstudenter skriver om akademiska bojkotter i dagens debattartikel.
2024-04-16 08:34
Andranamnet på S-studenters lista till årets kårval, Evina Zebili, skriver om särskilt pedagogiskt stöd i dagens…