Annons
Annons
Universitetshuset
Foto: Uppsala universitet/David Naylor

Gröna studenter: "Akademiska hus borde betala skadestånd till studenter"


"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna studenter i dagens debattartikel.

Det här är en debattartikel. Alla åsikter är skribenternas egna.

Universiteten i Sverige är idag enormt pressade ekonomiskt. Minskade anslag, höjda hyror och högre krav gör att flera lärosäten går på knäna. Labbsalar står tomma, föreläsningssalen byts ut mot ett korridorsrum och studieplatser försvinner.

Detta leder till att allt fler studenter får sämre undervisning och färre studieplatser. I Stockholm övergår flera program till distansundervisning, något vi vet är sämre för inlärning och deltagande. Studenter tappar kontakt med lärarna, sina kursare och förlorar chansen till värdefulla diskussioner och informationsutbyten som annars leder till livslångt lärande. I Uppsala försvinner en hel våning på aningsrika Gamla torg. Överallt i Sverige försvinner lokaler och lärarledd tid som en direkt konsekvens av dessa hyreshöjningar.

Därför är det helt orimligt att statliga Akademiska hus nu höjer till ockerhyror för universiteten. De senaste tre åren har Akademiska hus bidragit med ungefär 7,6 miljarder kronor till statskassan. Det är lika mycket som regeringens skattesänkningar på bensin och diesel kostar – en skattesänkning som studenter inte ser något av. Det vi ser är snarare att maten, hyran och transporten blir dyrare samtidigt som CSN inte hänger med. Att ta ett extrajobb utanför studier blir inte längre en frivillig aktivitet för att dryga ut kassan, utan en nödvändighet för att få en livssituation att gå ihop. Det är inte rimligt.

Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå. Till att börja med kan man finansiera bensinskattesänkningen på annat sätt (eller strunta i den). Men vi förstår att det är mycket annat att tänka på i regeringskansliet. Så här är några anspråkslösa förslag på hur pengarna kan användas mer effektivt:

Ge studenter den lärarledda tid de förtjänar.
Skillnaden mellan olika program är idag enorm. Vissa utbildningar har fyra timmar lärarledd tid per dag, andra har fyra timmar per vecka – om ens det. Användningen av förinspelade zoom-föreläsningar förekommer, och alltid är det en fråga om pengar och lokaler. Att ha lärarledd tid är aldrig en förlust. Det är tack vare de kunniga och engagerade lärarna som studenter känner sig engagerade i sina studier och lyckas på tentor. Att få direkt svar och hjälp i en sal blir helt enkelt bättre än att få ett svar via mejl efter tre till fyra arbetsdagar.

Byt uppgiften för Akademiska hus.
Att en samhällsnyttig verksamhet som Akademiska hus i sin grund är ska belastas med ofantligt höga vinstkrav är egentligen ofattbart. Genom att ta bort vinstkraven och istället renodla verksamheten till att främja forskning och utbildning skulle vi kunna få bättre anpassade lokaler till ett bättre pris för universiteten. Som det ser ut nu belastas lärosätena med alla nackdelar av att inte äga sina egna lokaler men utan att ta till gagn någon av fördelarna. Genom att ge Akademiska hus ett mer renodlad samhällslyftande syfte skulle vara enormt för oss alla i den akademiska världen.

Helikopterbidrag till studerande.
Nu till elefanten i rummet. Det är inte bara universiteten som får höjda hyror och priser. Även de som studerar där lider enormt av den kostnadskris som sker idag. Visserligen har studiestödet räknats upp lite grann, men ska man få mat, hyra, kurslitteratur, transport och annat i livet att gå ihop blir det inte mycket kvar i slutet av månaden. Med tanke på att deras ockerhyror går direkt ut över studenter är det inte orimligt att dessa pengar faktiskt går studenter till gagn sedan.

Utdelningen på 2,2 miljarder skulle kunna ge alla studenter i Sverige ett engångsbidrag på 5 000 kr. Detta kan ge ungefär fem års cykelservice, sex månaders busskort eller täcka en årskostnad för kurslitteratur. Det kan också vara en bra slant i potten för att köpa den nya dator som kan krävas för att hänga med i den påtvingade distansföreläsningarnas värld.

Det kanske låter galet att ge alla studenter ett bidrag på 5 000 kr och det är en helt legitim åsikt. Men alla måste erkänna att pengarna gör bättre nytta i fickorna på lärosäten och studenter än i politiska projekt för staten.
 

Elsa Ewert – Ordförandekandidat Uppsala studentkår (Gröna studenter)
Michael Johansson – Vice-ordförandekandidat Uppsala studentkår (Gröna studenter)


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-04 09:45
Laboremus skriver, tillsammans med S-studenter, om sin kandidat till EU-parlamentet i dagens debattartikel.
2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-17 09:36
Vänsterstudenter skriver om akademiska bojkotter i dagens debattartikel.