Annons
Annons

Upphovsrättsfrågan är den första


Isak Gerson från Piratstudenterna skriver att vi borde se kurslitteratur som den allmännytta det är.

Engblom påtalar problemet med att priset på kurslitteratur håller ute många studenter från utbildningarna. Lösningarna som Rikard Engblom föreslår är bra. Hen föreslår att öka anslagen till biblioteken, och att biblioteken ska upprätta en e-boksförmedling där kurslitteratur förmedlas. Vi i Piratstudenterna håller med om att biblioteken är viktiga, och förtjänar satsningar. Men vi är inte säkra på att en e-boksförvaltning eller ett ökat utbud av kurslitteratur behöver vara så dyr som det kan verka.

Vi tror nämligen att det är viktigt att påtala grundproblemet som gör att böcker i varje inköpssituation - till privatpersoner, till bokhandlar, till bibliotek - är dyra. Att förlagen upphovsrättsskyddar kurslitteratur de ger ut gör att förlagen kan ta ut överpris på böckerna, och det får såväl bibliotek som student lida för. Om vi ska göra något åt böckernas pris är upphovsrättsfrågan det första.

Vi föreslår att vi ser kurslitteratur som den allmännytta den är. Istället för att lägga kostnaderna på att ta fram kurslitteratur på varje enskilt exemplar som säljs, lägg kostnaderna på det allmänna. Om vi ser framtagande av kurslitteratur som en av universitetens uppgifter kan vi också kräva att litteratur som universitetet tar fram säljs med licenser som möjliggör för bibliotek och studenter att kopiera böckerna fritt.
I ett sådant system skulle en e-bokförmedling inte kosta mer än servrarna och administrationen. Kostnaderna för ett ökat utbud av kurslitteratur skulle inte behöva vara högre än tryckkostnaderna. Slutsatsen blir att ett kringgående av upphovsrätten är den rimligaste modellen för att även i praktiken skapa en utbildning för alla.

Isak Gerson,
för kårpartiet Piratstudenterna


Annons

Annons

Läs mer

2022-05-19 14:21
Nästan alla partier lovar att prioritera klimatkrisen, men när det kommer till kritan är det bara Miljöpartiet de gröna…
2022-04-21 18:08
"Och innan Högerpartiet ens nämner ordet genus så är det hög tid att kolla i sina egna led – hur många kvinnor står på…
2022-04-21 14:23
"Det sker en politisering av universitetets verksamhet, och den sker mitt framför våra ögon. Detta är fakta, oavsett hur…