Annons

Framtidens studentinflytande - högst oklart enligt UUS


Det är lätt att vara i opposition, men i kårstyrelsen är det tydligt att UUS har betydligt mindre handlingskraft i kårstatusfråga , skriver representanter för Piratstudenterna, som svar på Uppsala universitets studenters debattinlägg 15/1.

I maj 2010 valde Uppsala studentkårs fullmäktige ett nytt presidium för verksamhetsåret 2010-2011. Tidigare under 2010 hade kårstatusansökningar behandlats, för första gången efter ett slopat kårobligatorium, och Uppsala studentkår hade beviljats kårstatus för samtliga fakulteter utom den farmaceutiska. UTN hade även detta år sökt kårstatus och gjorde i samband konsistoriets beslut klart att de skulle söka kårstatus igen 2013 för nästa treårsperiod.

UUS skriver i Ergo den 15 januari att Uppsala studentkår ”i maj 2012 initierade Uppsala studentkår en studentomröstning bland studenterna på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, för att ta reda på vilken organisation de vill ha som sin studentkår”. UUS ingick i det presidium som valdes i maj 2010, och även i det presidium som valdes för kommande verksamhetsår, 2011-2012. Innevarande verksamhetsår är dock UUS i opposition. Under de två år UUS var i presidiet låg frågan om kårstatus i träda, trots att den även då var högaktuell.

Beslutet i maj 2012 om studentomröstningen låg långt inne och togs till slut eftersom UTN hade haft flera representanter närvarande på Uppsala studentkårs fullmäktige sedan hösten 2011 och manade Uppsala studentkår till att ta tag i frågan om kårstatus för teknat-fakulteten. Vi satt under verksamhetsåret i kårfullmäktige och vårt intryck är att det är lite väl magstarkt att påstå att Uppsala studentkår var de som initierade denna omröstning. När beslutet väl togs hade både US och UTN extremt dåligt om tid att förbereda omröstningen, vilket också ledde till att genomförandet kantades av oklarheter och vidlyftiga tolkningar från båda håll av resultatet.

Nu när UUS i sin insändare så tydligt värnar och förespråkar UTN:s varande som egen kår undrar jag varför man inte i ett tidigare skede (till exempel redan 2010-2011) anordnade en omröstning på teknat-fakulteten?

Det är lätt att vara i opposition, men i kårstyrelsen är det tydligt att UUS har betydligt mindre handlingskraft i kårstatusfrågan. Särskilt tydligt var det under förra verksamhetsåret då två av tre presidialer hörde till UUS. Det är lätt att lova förändring i opposition, men var fanns dessa förändringar när UUS utgjorde stora delar av kårstyrelsen? Det är lätt att i opposition hänfalla åt populism, men var fanns denna brinnande iver för förändring under de tidigare år UUS suttit i kårstyrelsen och presidiet (det är ganska många år det handlar om)?

UUS agerande belyser tydligt fördelarna med dagens listvalsystem, nämligen att samtliga på listan ställer upp bakom samma frågor. I UUS, där personerna på listan enligt deras egen utsago ”i stället kan […] driva de frågor som de brinner för och därigenom representera de studenter som delar dennes åsikt” vet den enskilde väljaren aldrig vilka frågor som kommer att vara i fokus utan får förlita sig på att bra person med samma åsikter som en själv väljs in. Så otvivelaktigt som det är att UUS representanter har de bästa intentioner, lika otvivelaktigt är det att du som väljare inte vet vilka åsikter om utbildningspolitik och studentrepresentation du röstar för utan får hålla tummarna och hoppas på det bästa.

nbsp;

Karolina Andersdotter, Piratstudenterna
Isak Gerson, Piratstudenterna


Annons

Annons

VAD TYCKER DU?

Vill du skriva en artikel till Ergos debattsida, eller direkt till webben? Maila cred@ergo.us.uu.se. Nästa manusstopp för papperstidningen är 5/2 – på nätupplagan publicerar vi löpande.

Textlängden bör inte överstiga 2500 tecken inklusive mellanslag. Redaktionen förbehåller sig rätten att selektera bland artiklarna, korta och språkgranska manus. Det går bra att vara anonym, men du måste uppge namn och adress till redaktionen. Skicka gärna med en bild

Läs mer

2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…
2024-04-17 09:36
Vänsterstudenter skriver om akademiska bojkotter i dagens debattartikel.
2024-04-16 08:34
Andranamnet på S-studenters lista till årets kårval, Evina Zebili, skriver om särskilt pedagogiskt stöd i dagens…