Annons
Annons

Kunskap är makt


Uppsala universitets studenter vill se till att kåren har de bäst utbildade studentrepresentanterna i Sverige.

Uppsala studentkår står inför nya utmaningar i den närstående framtiden. Fler kårer vid Uppsala universitet och minskade intäkter innebär att kåren måste förändra sin verksamhet. I denna omvandlande tid vill vi i UUS att kåren ska fokusera på sin kärnverksamhet: studentrepresentationen.

Studentrepresentanterna kan göra stor skillnad för alla studenter. Uppsala studentkår har cirka 1 000 studentrepresentanter på alla nivåer inom Uppsala universitet. Det är dessa som kan förändra upplägget på en utbildning, det är de som kan se till att du får fler lunchrum på ditt campus, och det är de som kan bromsa beslut som gör universitetet mindre tillgängligt. Studenterna är dock nästan alltid i underläge. Det är inte alltid lätt att komma in som helt ny i en nämnd där alla andra är professorer, känner varandra och har suttit där i många år.

UUS vill att Uppsala studentkår ska ha de bäst utbildade studentrepresentanterna i Sverige. Det här ska vi genomföra genom att arrangera en gedigen utbildning för alla studenter som valts att representera sina medstudenter. Syftet med denna utbildning är framför allt att dessa representanter ska ha starka verktyg för att kunna företräda studenterna på ett så bra sätt som möjligt. Utbildningen skulle också sänka tröskeln för den som vill engagera sig för sina medstudenter, oavsett erfarenhet, kompiskrets eller socioekonomisk bakgrund. Ingen ska behöva känna att de ska kunna allt om hur kåren och/eller universitetet fungerar innan de kan ställa upp till en studentrepresentantplats. Så länge du bidrar med engagemang anser vi att det är kårens ansvar att bistå med alla de verktyg du behöver. Den utbildning vi vill att kåren ska erbjuda skulle behandla allt från hur ekonomi- och verksamhetsstyrning fungerar inom universitetet till praktiska tips om hur du som student vinner gehör runt ett styrelsebord med anställda, vilka krav vi studenter har rätt att ställa och hur du avgör om en nyanställning av en lärare är positiv för studenterna. Det är en utbildning som kommer att stärka dig som representant eller den student som representerar dig. Det är en utbildning som gör skillnad.

En studentrepresentantutbildning är något som kåren kan driva i egen regi och därmed ha full kontroll över. Det är en målsättning som är relativt lätt att utvärdera. Antingen genomförs den eller ej, och med utvärdering kan vi också se hur nöjda deltagarna är med den. Det handlar alltså om ett vallöfte som är lätt för er väljare att granska. 
Vi tror att det alltid finns utrymme för modernisering och förbättring. Kunskap är makt, och vi tror att kårens påverkansarbete kan förbättras genom att fördela kunskap till fler studenter. En röst på UUS i kårvalet i april, är en röst på ett starkare studentinflytande.

Alexandra Abde
Alexandra Pärnebjörk
Fredrik Pettersson


Annons

Annons

Läs mer

2019-12-17 09:52
Det är direkt provocerande att vissa kårer inte följer praxis för akademisk högtidsdräkt, menar före detta ordförande…
2019-12-10 11:13
Vårt matsvinn motsvarar värdet av en ny smartphone, skriver studenterna bakom SvinnTipset, som vill uppmana alla att…
2019-11-25 10:39
I år är det 30 år sedan Berlinmuren föll, Uppsala kommun borde hedra DDR-regimens offer genom att plocka bort…