Annons
Annons

UUS: Vad händer med den samlade studentrösten?


Studentrösten är levande och dynamisk, att samla den kräver ständigt aktivt arbete. Att förlita sig på att detta skulle gå att reglera i ett passivt papperssamarbete är att undervärdera styrkan i studentrörelsen. UUS förstanamn Fredrik Pettersson om framtida kårsamarbete.

Uppsala studentkår har sedan lång tid tillbaka haft som mantra att upprätthålla en stark och samlad studentröst. Detta har goda själ. När studenterna samlas kring en åsikt blir den relevant. Universitetet tvingas lyssna och ta ställning. De måste inte göra som studenterna vill, men de måste ständigt förhålla sig till våra åsikter, även när det är obekvämt för dem. När studenterna som grupp går samman är vi inte bara en av de viktigaste resurserna vid universitetet utan också en stor aktör i Uppsala som stad. Det ger oss makt att påverka.

Under kårvalsdebatten den 4 april diskuterades det hur respektive parti vill att samarbetet mellan kårerna i Uppsala ska se ut i framtiden. Där framkom att en majoritet av partierna som ställer upp i kårvalet vill se ett avtal som den långsiktiga lösningen. Av debatten framgick att avtalet skulle innebära att de olika kårerna delar upp ansvaret för de universitetets- och kårövergripande frågorna mellan sig. Det är djupt oroande att det här är den framtid för studentinflytandet som många aktiva inom Uppsala studentkår önskar sig.

Studentinflytandet vid Uppsala universitet kommer inte vara sig likt från och med höstterminen 2013. När antalet kårer ökar från två till tre eller fyra och delas mellan Uppsala och Gotland, måste formen för samarbetet ses över från grunden. Dagens system bygger på att ansvaret för att representera studenterna på central nivå är uppdelat mellan de två nuvarande kårerna. Med de nya förutsättningarna är det såklart möjligt att fortsätta att formellt dela upp ansvaret på än fler aktörer men frågan är vad detta skulle innebära för den så viktiga samlade studentrösten?

Kommer en utomstående part, exempelvis en journalist eller politiker, att lyssna på Uppsalas studenter när de företräds av fyra olika organisationer, varav ingen har mandat att företräda dem alla? Hur väl kommer studenterna att företrädas när resurser fördelas vid universitetet om studentrepresentanten på plats endast är utsedd av studenterna vid ett av vetenskapsområdena?

Nej, kära vänner. Studentrösten är levande och dynamisk, att samla den kräver ständigt aktivt arbete. Att förlita sig på att detta skulle gå att reglera i ett passivt papperssamarbete är att undervärdera styrkan, dynamiken och komplexiteten i studentrörelsen.

Låt oss istället bygga ett levande och deltagande samarbete mellan kårerna. Det måste inte hastas fram och det behöver inte bli storskaligt, men målet måste ändå vara att alla vi studenter även i framtiden ska företrädas med en stark och samlad studentröst.


Fredrik Pettersson

Uppsala universitets studenter, ordförandekandidat för Uppsala studentkår


Annons

Annons

Läs mer

2019-12-17 09:52
Det är direkt provocerande att vissa kårer inte följer praxis för akademisk högtidsdräkt, menar före detta ordförande…
2019-12-10 11:13
Vårt matsvinn motsvarar värdet av en ny smartphone, skriver studenterna bakom SvinnTipset, som vill uppmana alla att…
2019-11-25 10:39
I år är det 30 år sedan Berlinmuren föll, Uppsala kommun borde hedra DDR-regimens offer genom att plocka bort…