Annons
Annons

Universitetsbiblioteket i rätt riktning


Uppsala universitet har ett ansvar för att ställa krav på mer tillgängliga e-resurser, tycker företrädare för Piratstudenterna.

Det är med omåttligt stor glädje vi läser Ergos artikel om universitetsbibliotekets satsning ”Är du en mobil akademiker?” (2/4). Äntligen tar universitetet glatt steget in i IT-åldern, i stället för att behöva dras dit i rockskörten. Universitetsbiblioteket är på väg i rätt riktning, men en möjlighet de kunde utnyttja bättre är den att faktiskt styra riktningen som det moderna forskningsbiblioteket tar.

En sak som inte nämns tydligt i artikeln är de problem som dagens e-resursmodeller har: kompatibilitetsproblem med viss hård- och mjukvara, DRM (Digital Rights Managements) som kan påverka vilka e-upplagor biblioteken kan köpa in, antal samtida utlån och lånetid som inte regleras av biblioteket utan av förlagens avtal. Universitetsbiblioteket, som storkonsument av e-resurser, kan och bör ställa krav på att avtalen omformas och standardiseras för att passa både bibliotek och låntagare bättre.

Uppsala universitet har ett ansvar för att som kunskapens riddare vara i de främsta leden vad gäller ny teknik och innovation. Detta bör genomsyra hela universitetets väsen. När krav ställs på universitetet utifrån, att de ska utbilda arbetskraft för näringslivet och producera nya vetenskapliga upptäckter, är det i god ordning att universitetet kräver någonting tillbaka – nämligen bästa möjliga tillgång till de informationskanaler som tillgängliggör idéer människor emellan.

Ett gott exempel som utforskar möjligheterna för e-resurserna är den rapport som Kungliga Biblioteket utkom med december 2012 om ”Patron-driven acquisition (PDA) som förvärvsmetod på universitets- och högskolebibliotek”. Rapporten är ett samarbete mellan Uppsala universitetsbibliotek, Södertörns högskolebibliotek och Malmö högskolas bibliotek, och det är en stor glädje att UUB vill vara i framkant vad gäller att hitta nya sätt att förvärva den kurs- och facklitteratur som kan komma så många studenter och forskare till gagn.

En annan glädjande nyhet är att universitetet under våren utvecklar en open access-policy, som delger visioner om hur uppsaliensisk forskning publiceras fritt tillgänglig i egna arkiv, samt gärna parallellpubliceras i open access-tidskrifter som möjliggör fler att ta del av resultaten. Dessutom skisseras en handlingsplan som bland annat innehåller förslag om bidrag till forskare för publiceringsavgifter i open access-tidskrifter. Vinsterna med open access? Maximal synlighet, bredare användning och större genomslag. Dessutom behåller författaren copyrighten. För oss piratstudenter, som lobbat för frågan sedan vi startade kring 2007, är det kul att se detta hända.

Så, som sagt, steg i rätt riktning är tagna, och universitetsbiblioteket tar allt större del i och ansvar för den digitala universitetsvärlden – det är enormt roligt att se, och Piratstudenterna lovar att stå bakom och knuffa på hela vägen till framtiden

För Piratstudenterna:

Karolina Andersdotter
Daniel Engh
Klara Ellström
Isak Gerson


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-04 09:45
Laboremus skriver, tillsammans med S-studenter, om sin kandidat till EU-parlamentet i dagens debattartikel.
2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…