Annons
Annons

Centerstudenter: För försiktigt och naivt


Det är glädjande att allt fler aktörer och organisationer uppmärksammar bostadsbristen för Sveriges och Uppsalas studenter. Tyvärr är både vänsterns och regeringens förslag, trots att de är bra, alltför försiktigt hållna , skriver företrädare för Centerstudenter.

Både Vänsterns studentförbund och S-studenter verkar ha insett allvaret i den akuta bostadsbristen i Uppsala, att döma av de debattartiklar som inkommit i Ergo. Det är glädjande att allt fler politiska aktörer oavsett blocktillhörighet agerar för förbättra bostadssituationen för studenter. nbsp;

Vänsterns studentförbund har helt rätt i att hyresrätter är missgynnade. De ska ha en eloge för att de tar upp den akuta bostadsbrist som slår mot studenter i alla större studieorter. Investeringsstöd skulle kunna vara en kortsiktigt fungerande lösning. Det säger dock sig självt att subventioner inte skapar en långsiktigt hållbar bostadsmarknad, varken för studenter eller några andra. Övriga förslag de lägger fram är tyvärr allt för timida. Det är en självklarhet att parkeringsnormen bör slopas i en tid då färre och färre har bil, att bygga dyra och utrymmeskrävande bilparkeringar är slöseri när en bråkdel av utrymmet skullle kunna nyttjas för exempelvis cykelparkeringar och fler bostäder istället.

Att tro att en slopad parkeringsnorm allena, eller en kommunal bostadsförmedling, skulle lösa de strukturella problemen till Uppsalas bostadsbrist är tyvärr alltför naivt. nbsp;

Centerstudenter tycker att bostäder ska vara tillgängliga för alla studenter oavsett var de väljer att studera. För att det över huvud taget ska bli möjligt så behövs det kraftfulla åtgärder för att få igång byggandet. De närmast kosmetiska reformer som hittills har genomförts av bostadsminister Stefan Attefall kommer nog inte heller att ge effekt. nbsp;

Vi behöver göra många saker, att slopa parkeringsnormen som vänstern vill och modernisera bullernormerna och slå ihop Miljöbalken med Plan- och bygglagen som Attefall nyligen har föreslagit är bra saker men mer måste till. Vi behöver exempelvis mindre regleringar av boytor och handikappanpassning, vi behöver bättre markanvisningar från kommunen, kraftigt förkortade planprocesser och en slopad hyresreglering. nbsp;

Centerstudenter är övertygade om att bostadsbristen kan lösas på marknadsmässiga grunder. Vi hoppas här att vi har resten av studentrörelsen med oss. nbsp;

nbsp;

Richard Böhme, ordförande Centerstudenter Uppsala nbsp;

Alfred Askeljung, förbundsstyrelseledamot Centerstudenter

Isabella Carneström Edman, förbundsstyrelseledamot Centerstudenter

nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…
2024-04-17 09:36
Vänsterstudenter skriver om akademiska bojkotter i dagens debattartikel.