Annons

Hur ser UTN på rätten att organisera sig?


Piratstudenterna avvisades från Polacksbacken – trots laglig rätt att vistas där. Det skriver Isak Gerson, som frågar sig hur UTN ser på politiskt engagemang.

Vi i Piratstudenterna besökte häromdagen Polacksbackens gröna gräsmattor för att prata med folk om Europaparlamentets kommande dataskyddsförordning, och Piratpartiets kampanj om densamma (dataskydd.net). När vi gick runt och pratade med folk blev vi efter ett tag stannade av en av UTN:s företrädare, som förklarade att vi blev avvisade från platsen av UTN (något de inte har tillstånd att göra från intendenturen). I en senare mailkonversation menade UTN att de avhyste alla organisationer de inte godkänt. För att bli godkänd skulle vi titta på deras ”produktportfölj” och sedan motivera hur vi tillförde ”studentnytta” till ”deras” studenter, enligt mailet.

Att dela ut flygblad på grönområdena mellan universitetsbyggnaderna är helt i enlighet med demonstrations- och yttrandefrihet. Varken universitetet eller UTN har någon som helst rätt att avvisa oss om vi inte stör ordningen. Men låt oss inte fastna i att diskutera vad som är lagligt och inte. Låt oss inte heller diskutera lämpligheten i att UTN väljer att sätta sig över både lagen och indententuren.

Låt oss istället diskutera hur UTN ser på rätten att organisera sig. Tycker UTN att studenterna vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten behöver skyddas från politisk organisering? Att vi från Piratstudenterna erbjuder studenter information om EU-politik som i högsta grad påverkar deras liv – både som medborgare och som framtida naturvetare och ingenjörer, att vi diskuterar deras åsikter och att vi uppmuntrar dem att kontakta parlamentariker för att försöka förändra sin omvärld, är tydligen ett problem enligt UTN. Det är något UTN känner att de behöver skydda sina medlemmar (och samtliga andra studenter och anställda vid fakulteten) från.

Vi undrar också om förbudet gäller deras egna politiskt engagerade medlemmar. Studenter som väljer att efter dagar av studier lägga sin fritid på att skapa en bättre värld. Ska de berövas rätten att organisera sig tillsammans med sina medstudenter för den förändringen? Ska de av sin egen kår förbjudas kämpa för att förbättra sin omvärld?

Sedan lång tid tillbaka har det funnits starka band mellan studentorganisering och politisk förändring. När vi är färdiga akademiker ska även vi förändra världen, genom vårt arbete för en öppnare värld, för en hållbar utveckling och för en vetenskapligt underbyggd förändring framåt. Om vi engagerade och drivna studenter inte får försöka engagera varandra i politiskt arbete undrar vi vilka som ska göra det enligt UTN. Är det kårtoppen inom UTN, som handlägger godkännandena av vilka som de tycker har laglig rätt att organisera sig på grönområdena? Eller ska ingen få göra det?

Isak Gerson, ordförande för Piratstudenterna


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-15 08:43
Uppsala studentkårs vice ordförande Linnea Rydén skriver en replik på utbildningsministerns debattartikel i SvD.
2024-04-05 11:19
Högerpartiet skriver till Ergo om målen med årets kandidatur, bevarandet av Odinslund och att vara det enda…
2024-04-05 10:04
S-studenters förstanamn Holger Patriksson i samtal med Ergo om tillgänglighet och jämlikhet på campus, Uppsala…