Annons
Annons

Naturvetarstudenter behöver komma närmare arbetslivet


Alltför många studenter saknar medvetenhet om vikten av kontakt med arbetslivet. En del av ansvaret ligger hos studenterna, men även hos universiteten. Det menar Naturvetarnas Studentråd som släppt rapporten “Arbetslivsanknytning = praktik?”.

Redan i slutbetänkandet från regeringens teknikdelegation (SOU 2010:28), som kom ut för tre år sedan, konstaterades vikten av naturvetenskaplig kompetens i arbetslivet. Trots att de flesta parter är överens om arbetslivsanknytningens betydelse finns idag stora brister i denna centrala fråga för utbildningens kvalitet. 

Vår rapport visar att högskolan visserligen är bra på att arrangera arbetsmarknadsdagar och att erbjuda praktikkurser för studenterna. Men desto svårare är det att få studenter intresserade och delaktiga, enligt de studieansvariga vi har intervjuat på olika lärosäten. nbsp;Därmed ligger en del av ansvaret för detta hos oss studenter, men högskolan kan bli bättre på att föra studenter och näringsliv närmare från dag ett.

Ta biologiutbildningen som exempel. nbsp;Den vanligaste arbetstiteln för en biolog efter examen är handläggare. Tyvärr är få biologstudenter insatta i vad ett arbete som handläggare innebär och vilken kompetens de kommer ha nytta av i den rollen. En grupp akademiker som studerat heltid i 3-9 år, kommer alltså ut i arbetslivet oförberedd för sina arbetsuppgifter. Detta försvårar för biologer att få jobb efter studierna och leder till långa inträningsperioder på arbetsplatsen. Vi ser detta som ett stort resursslöseri.

I rapporten tar vi också upp det fåtal positiva exempel som finns, bland annat agronomer och jägmästare. Där finns en genomtänkt arbetslivsanknytning. Utöver naturvetenskap läser studenterna ämnen som ekonomi, organisation, juridik och ledarskap. Kurser kan vara samorganiserade med företag, och resurser läggs på studie- och yrkesvägledning.

De positiva exemplen visar att det är möjligt att kombinera djup ämneskunskap med ett integrerat fokus på arbetsmarknaden utanför universitetsvärlden. Men för att det ska bli möjligt krävs att högskolan får resurser som är ägnade åt det ändamålet. Satsningar på samverkan med arbetsgivare, studie- och yrkesvägledning, och ökad tvärvetenskaplighet måste belönas mer generöst för att högskolan ska kunna prioritera dem på allvar.

Det är dags att universiteten blir bättre på att se problematiken ur studenternas och näringslivets ögon. Som regeringen själva konstaterade för tre år sedan vinner vi alla på att skapa möjligheter och forum som väcker studenternas intresse och delaktighet i samhällslivet utanför högskolan.

Josefin Klein
ordförande Naturvetarnas studentråd

Johannes Danielsson
ordförande Saco studentråd


Annons

Annons

Läs mer

2019-12-17 09:52
Det är direkt provocerande att vissa kårer inte följer praxis för akademisk högtidsdräkt, menar före detta ordförande…
2019-12-10 11:13
Vårt matsvinn motsvarar värdet av en ny smartphone, skriver studenterna bakom SvinnTipset, som vill uppmana alla att…
2019-11-25 10:39
I år är det 30 år sedan Berlinmuren föll, Uppsala kommun borde hedra DDR-regimens offer genom att plocka bort…