Annons
Ergo behöver en starkare finansiering, inte svagare.
Foto: Sara Borsiin

Ergo värt att betala för


Kvalitet kostar pengar, skriver tre kårstyrelseledamöter som är oroliga över att Uppsala studentkår ska följa Lunds universitets studentkårers exempel och skära ner på sin tidning.

Vår utgångspunkt är att kårtidningen Ergo, som du håller i handen, inte bara är en vanlig sidoverksamhet hos kåren utan tvärtom en central del av att kåren ska fungera som politisk och demokratisk organisation. Därför menar vi att vi inte kan dra ner mer på Ergo. Snarare bör vi se på hur tidningen kan vidareutvecklas från dagens situation. Ergo behöver en starkare finansiering, inte svagare.

Kåren är studenternas politiska röst och behöver samla studentintresset i sin helhet. För det krävs två saker som Ergo är rätt ensamma om att förse oss med idag: För det första, en hög kunskapsnivå hos både studenter i allmänhet och hos kårens förtroendevalda om kår- och nationsangelägenheter, samt om högskolepolitiken i Uppsala och i stort. För det andra, ett intresse hos dessa grupper för högskolepolitik och ett engagemang för en förändrad situation för Uppsalas studenter. Utan en bred skara engagerade och upplysta studenter är studentkåren inte en studentkår.

För att på ett riktigt sätt kunna göra studenter och förtroendevalda medvetna om politiska frågor krävs ett organ som inte bara sprider information, utan som verkligen kan ägna sig åt ordentliga granskningar och på djupet bevaka vad som händer på kåren och på universitetet. En tydlig trend inom media idag är den kraftiga förskjutningen från djup till yta. Informationen ska vara snabb och lättillgänglig, den ska gå att paketera och sälja. Titta bara på andra tidningar som skickas hem till studenter. Det är svårt att skilja dem från reklamblad, rabatthäften eller nöjesbilagor till någon kvällstidning.

Det finns vad vi vet inga större tidningar med motsvarade uppgifter som går runt på bara pengarna de tjänar in på avgifter och reklam, utan de mottar presstöd också. Det statliga presstödet, likväl som kårens presstöd, bör grunda sig i att demokrati är något värt att betala för. Mindre oberoende pengar av detta slag till Ergo tror vi skulle innebära enorma förluster för hela det studentpolitiska samtalet i Uppsala.

Det är med oro vi ser att Lunds studentkårer nu i nedskärningsiver har beslutat att göra sig av med en av sina tre redaktörer. Oron handlar inte bara om att högskolepolitiken blir sämre bevakad nationellt eller för Lunds studenters framtid. Oron handlar också om att vi upplever att en liknande nedskärningsiver finns hos den koalition som nu styr Uppsala studentkår. Vi är tre ledamöter i kårstyrelsen som är av en avvikande uppfattning. Vi menar att kåren som politisk och demokratisk organisation står på Ergos och andra demokratiska organs axlar. De är värda att betala för. Vår förhoppning är att i framtiden kunna se att viljan att satsa på Ergo finns bland studenterna i sin helhet, och att nedskärningsivrarna som styr inte har förankring bland studenterna.

Något som också är viktigt att komma ihåg är att det är betydligt enklare att få igenom en nedskärning än en ekonomisk satsning. En nedskärning kan enkelt motiveras med att tiderna är svåra och att det är viktigt att det hålls hårt i varenda krona. En satsning måste däremot alltid vara extremt väl förankrad och kräver oftast som alltid utdragen strid för att få i hamn. Det är därför långt ifrån omöjligt att en nedskärning av Ergos resurser i bästa fall blir permanent, i värsta fall följs av ytterligare åtstramningar som i slutändan leder till en nedläggning eller en fortlevnad i skymundan som wordpress-blogg. Kvalitet kostar pengar, det borde alla förstå.

Isak Gerson, kårstyrelseledamot
Astrid Collsiöö, kårstyrelseledamot
Henrik Jonsson, kårstyrelseledamot


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-15 08:43
Uppsala studentkårs vice ordförande Linnea Rydén skriver en replik på utbildningsministerns debattartikel i SvD.
2024-04-05 11:19
Högerpartiet skriver till Ergo om målen med årets kandidatur, bevarandet av Odinslund och att vara det enda…
2024-04-05 10:04
S-studenters förstanamn Holger Patriksson i samtal med Ergo om tillgänglighet och jämlikhet på campus, Uppsala…