Annons
Annons
Från vänster: Daniel Simmons, ordförande Uppsala studentkår, och Jakob Stone, styrelseledamot Uppsala studentkår.
Foto: Privat

Rör inte våra studentbostäder


Uppsala studentkårs ordförande, Daniel Simmons, och styrelseledamot Jakob Stone vill att Flogsta höghus hyresvärd Heimstaden tar sitt ansvar och bevarar höghusen som studentbostäder.

Bostadsbristen för studenter är ett allvarligt hinder för att folk ska söka sig till Uppsala idag. Den höga efterfrågan på bostäder ger upphov till stress i studenternas vardag och en osäker andrahandsmarknad. Detta slår allra hårdast mot studenter från studieovana hem utan ekonomiska förutsättningar för att köpa sig trygghet i form av en bostadsrätt. Att ha en boendesituation att lita på är en grundbult för en trygg tillvaro, där studenter kan kunna fokusera på det viktiga: sina studier och ett givande studentliv. Heimstadens hot om omvandling är djupt problematiskt och väcker frågan om hur de ser på sitt ansvar som bostadsaktör i Uppsala.
Uppsala studentkår har följt utvecklingen rörande studentbostäderna i Flogsta höghus med stor oro. Relationen mellan hyresgäster och Heimstaden tycks nått nya bottennivåer. Det verkar som att kommunikationen mellan parterna främst sker via media i nuläget, vilket inte på något vis är hållbart. Det handlar om att Heimstaden inte värnar om sina hyresgäster vilket leder till frustration och besvikelse. Vi tar avstånd från att det skett sabotage och hot mot Heimstadens kontor, men påminner om det självklara att inte dra alla studenter över en kam. Att hota med omvandling är varken seriöst eller rättvist mot dagens eller morgondagens studenter.
nbsp;
En omvandling av Flogsta höghus skulle vara ett hårt slag mot hela Uppsala som studentstad. Denna utveckling är oacceptabel och slår direkt mot utsatta studentgrupper som internationella studenter och studenter från studieovana hem. Vi är starkt kritiska till detta och uppmanar Heimstaden att inse sitt ansvar som bostadsaktör i Uppsala och bevarar detta område som studentbostäder. Vare sig dagens eller morgondagens studenter har tid eller råd med att leva i ovisshet om vad som händer Flogsta höghus. Vad som behövs i Uppsala är fler studentbostäder, inte hyresvärdar som hotar redan utsatta studenter
nbsp;
Daniel Simmons,
ordförande, Uppsala studentkår
Jakob Stone,
styrelseledamot, Uppsala studentkår


Annons

Annons

Läs mer

2020-09-17 09:01
”Det är nästan som om debattören vill uppmuntra till fusk, eftersom han inte vill se några som helst faktiska…
2020-09-15 13:42
"Att ta ifrån en sådan student sin plats när det inte smidigt går att ersätta honom eller henne med en annan student är…
2020-09-11 11:24
Den som fuskat på högskoleprovet och tagit sig in på en utbildning bör förlora både utbildningsplats och högskolepoäng…