Annons
Annons
Affischer från den nationsgemensamma satsningen Ett respektfullt nationsliv.

Ett respektfullt nationsliv


Uppsalas studentnationer och Kuratorskonventet har en gemensam målsättning att nationsvärlden ska vara fri från diskriminering och trakasserier , skriver Uppsalas studentnationer genom Curator Curatorum och Kuratorskonventets diskrimineringsombudsman apropå den debattartikel som publicerades i senaste numret av Ergo.

Den 20 november publicerades en debattartikel i Ergo där författarna vittnade om sexuella trakasserier och diskriminering på en studentnation och menade att Uppsalas studentnationer aktivt försöker tysta ner och blunda för problem med sexuella trakasserier på nationerna. Mot bakgrund av MeToo och de vittnesmål det gett upphov till har det blivit tydligt att sexuella trakasserier och sexuella övergrepp är ett stort samhällsproblem.

Nationsvärlden är en unik studentmiljö, en bubbla, i det avseendet att den samlar studenter med olika bakgrund, kön, sexuell läggning och åsikter som studerar vitt skilda saker – den vill skapa utrymme för gemenskap. En förutsättning för det arbetet är att alla ska behandlas på lika villkor – känna sig välkomna och trygga på nationerna. Dessa värderingar speglas i nationernas respektive jämlikhetspolicyer och Kuratorskonventets gemensamma jämlikhetspolicy och handlingsplan. Uppsalas studentnationer och Kuratorskonventet har en gemensam målsättning att nationsvärlden ska vara fri från diskriminering och trakasserier.

I praktiken handlar arbetet om att försöka utbilda och uppmärksamma de som jobbar inom nationsvärlden på problematiken. Vi samarbetar också med bland annat Universitetskyrkan för att utbilda andra studentorganisationer som har mottagningsverksamhet på nationerna, i praktiken om hur man ska bete sig. Utöver det finns en Diskrimineringsombudsman på KK som jobbar efter en arbetsordning och ska: ”hantera alla inkomna fall med full seriositet utifrån den enskildes upplevelser och utan ifrågasättande av dessa”. Vad gäller sexuella trakasserier och tarvligt bemötande är det en absolut nödvändighet att den klagande blir både trodd och respekterad, vilket i praktiken bland annat innebär att sexuella trakasserier aldrig skulle kallas för, eller behandlas som, ett missförstånd.

Den största delen av arbetet kommer dock från medlemmars initiativ; det har instiftats trygghetsgrupper och jämlikhetsombud på flera nationer som driver utvecklingen i nationsvärlden. Östgöta, Smålands och Södermanlands-Nerikes har precis könsneutraliserat sina stadgar, Snerikes ordnade den 23 november en workshop om hur man förebygger sexuella ofredanden och trakasserier i nationsmiljöer, Västmanlands-Dala nation anordnade en feministisk festival i V-Dalapuben den 27 november och Stockholms nation har ordnat föreläsningar med Maktsalongen vid ett flertal tillfällen – en av dessa föreläsningar blev 2016 startskottet på den nationsgemensamma satsningen ”Ett respektfullt nationsliv” som fortfarande används på alla nationer. Kuratorskonventet jobbar för nuvarande med att färdigställa en jämlikhetshandbok som behandlar samtliga diskrimineringsgrunder utifrån ett nationsperspektiv och innehåller diskussionsövningar för internutbildningar och funktionärshelger på nationerna.

Nationslivet är visserligen en bubbla, men den bubblan existerar inte i ett vakuum bortanför djupt rotade samhällsproblem – utan tvärtom kämpar även nationerna mot sexism. Men vår ståndpunkt är att ett tryggt, välkomnande nationsliv på lika villkor är det bästa nationslivet och vi vänder oss mot den bild som författarna målar upp om att vi skulle acceptera den här typen av beteende eller att vi skulle försöka tysta ner. I den här frågan är nationens bästa ett respektfullt nationsliv och vi fortsätter jobba ihop för att åstadkomma det. nbsp;

Uppsalas studentnationer genom,

Markus Sjölén Gustafson
Curator Curatorum

Sofia Rohdin
Diskrimineringsombudsman på Kuratorskonventet


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-04 09:45
Laboremus skriver, tillsammans med S-studenter, om sin kandidat till EU-parlamentet i dagens debattartikel.
2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…