Annons
Annons
David Ling, socialförsäkringspolitisk talesperson Grön Ungdom och Malte Roos, språkrör Gröna Studenter.
Foto: Pressbilder

Ett hållbart studentliv ger ett hållbart samhälle


Människor som går från arbete till studier ska inte behöva oroa sig för sin ekonomi om de blir sjuka. Regeringen föreslår därför att ge studenter ett bättre skydd vid sjukdom. Gröna Studenter och Grön Ungdom är väldigt glada att regeringen gör studentlivet lite mer hållbart.

I början av mars lade regeringen fram en proposition som bland annat innehåller utökat skydd av sjukpenninggrundande inkomst, så kallat SGI-skydd, för studenter. Det nuvarande SGI-skyddet för studenter som går från arbete till studier skyddar endast inkomst om studenten tar ut hela studiestödet under hela studietiden. Regeringens förslag innebär istället att alla utbildningar som ger rätt till studiemedel på eftergymnasial nivå automatiskt ger ett SGI-skydd. Detta gäller oavsett om studenten tar ut studiemedel eller inte så länge studierna är på minst halvtid. Ett sådant system skulle förbättra den ekonomiska situationen för många studenter som idag står utan ersättning vid händelse av sjukdom, och gör det alltså mindre riskfyllt för unga arbetande att gå över till högre utbildning.

Under den här mandatperioden har den rödgröna regeringen tagit flera viktiga steg för att stärka studenters ekonomiska och sociala situation. Regeringen höjer i år studiebidraget för första gången på mer än ett decennium. Det byggs idag fler studentbostäder och billiga hyresrätter i Sverige än det gjorts på årtionden - tack vare stora statliga insatser. Tidigare i år presenterade regeringens utredare dessutom flera förslag för att öka tryggheten för studenter som blir sjuka, bland annat halverad karenstid och möjlighet att sjukskriva sig på deltid. Det förslag som nu läggs fram om sjukpenninggrundande inkomst för deltidsstuderande är ett viktigt steg av flera mot ett mer hållbart studentliv

Många studenter blandar idag upp sin studietid med annat. Det kan vara rena sabbatsår eller studieuppehåll för att arbeta en period. Att underlätta för fler att enkelt komma tillbaka till studierna efter en sådan paus är nödvändigt inte bara för studenternas eget välmående utan även för att vi ska klara kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. Ett hållbart studentliv ger hållbara studenter, och i förlängningen ett hållbart samhälle. Det är en utveckling som Gröna Studenter och Grön Ungdom välkomnar.

Malte Roos, språkrör Gröna Studenter

David Ling, socialförsäkringspolitisk talesperson Grön Ungdom


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-04 09:45
Laboremus skriver, tillsammans med S-studenter, om sin kandidat till EU-parlamentet i dagens debattartikel.
2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…