Annons
Annons

Psykisk ohälsa är ett brett samhällsproblem


Vår befolkning tillhör de med bäst hälsa i världen. Vår fysiska hälsa blir allt bättre samtidigt som den psykiska ohälsan bara ökar. Psykiska diagnoser är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige. Jag har vänner, förebilder, pluggkompisar, människor i min omgivning som alla någon gång under sitt liv har drabbats av psykisk ohälsa. Många har klarat sig igenom det, men inte alla och några kämpar fortfarande. Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst.

För mig är psykisk ohälsa en personlig, men också politisk fråga.

När jag var 13 år kämpade jag med att lära mig svenska och förstå de nya sociala koderna, jag ville få nya vänner och hitta ett sammanhang. Då hade jag varit i Sverige i lite mindre än ett år. Det var en resa som präglades av stress, ångest, panikattacker och mardrömmar om det förflutna. När jag var 19 år kom trycket över bröstet, paniktankar och oro tillbaka. Hur ska det gå på universitet? Kommer jag klara det? Duger jag för pojkvännen och familjen? Jag kände mig väldigt ensam i min psykiska ohälsa. Faktum är att över 63 000 unga kvinnor lider av det i någon form. Det är tydligt att vi behöver förändra något i grunden.

Idag är jag tacksam för att det fanns människor som såg mig. Mina vänner, psykologer på BUP och skolpersonalen. Jag vågade be om hjälp och jag blev sedd. Alla blir inte sedda och idag är det alldeles för många som inte får stöd och hjälp i tid. Vissa förblir osynliga och kommer aldrig tillbaka.

Som sagt, det är personligt för mig, men det är i allra högsta grad en politisk fråga. Att inte hjälpen kommer i tid, att inte vårdkedjan håller hela vägen och att det inte finns tillräckligt med förebyggande åtgärder är ett enormt misslyckande för vårt samhälle. Det räcker nu. Jag vill se konkreta förslag som gör skillnad. Vi måste sluta se på psykisk ohälsa som ett sjukvårdsproblem och börja se det som ett brett samhällsproblem. Jag är stolt över att som ordförande för Liberala Studenter kunna presentera förslag som vi tror kommer att bidra till att både minska stigmatiseringen och även förbättra vårdkedjan för den som behöver hjälp.

· Psykisk hälsa i kursplanen för grundskola och gymnasium. Barn och unga måste få rätt verktyg för att kunna förebygga och hantera psykisk ohälsa. Den psykiska hälsan måste prioriteras minst lika mycket som den fysiska.

· Psykiatriambulanser i hela landet. Personer med förvirring, svår oro, eller i värsta fall akut självmordsrisk hämtas vanligtvis av polisen. Vi vill istället att den som lider av psykisk ohälsa ska mötas av personal med sjukvårdskompetens.

· Självvald inläggning. Ökad delaktighet och kontroll av den egna vårdresan skapar förutsättningar för tillfrisknande. Den personliga friheten och individen ska vara i fokus, inte systemet. Fler projekt med självvald inläggning i hela Sverige behövs.

· En utbyggd internetpsykiatri. Studier visar att internetpsykiatri är en effektiv behandlingsmetod för många med psykisk ohälsa. För att öka tillgängligheten till behandling ska högkvalitativ internetpsykiatri erbjudas till alla med behov.

Den som drabbas av psykisk ohälsa ska mötas med omtanke och respekt samt ha stort inflytande över sin egen vård. Vi behöver mer förebyggande åtgärder, vårdkedjorna måste förbättras och köerna kortas. Den psykiska ohälsan måste prioriteras nu.

Natalia Rylander, ordförande Liberala Studenter


Annons

Annons

Läs mer

2021-09-20 10:15
"De förslag som nu läggs fram av Moderata studenter är ingenting annat än en fortsättning på de senaste 30 årens…
2021-08-24 16:36
"Jag tycker det är rimlig att fråga sig om SFS är infiltrerat av bygglobbyn", skriver före detta kåraktiva Gustav…
2021-08-23 14:39
Lätta på tillgänglighteskravet, ta bort det kommunala planmonopolet och kasta ut de som inte studerar – det är några av…