Annons
Annons

Uppsala studentkår är odemokratisk


Beslutet att avskaffa kårstandaret är inte bara oseriöst och oansvarigt, utan ett flagrant angrepp på kårens demokratiska styrelsesätt, skriver Sten Storgärds, förbundssekreterare för Fria Moderata Studentförbundet, apropå frågan om de nya gemensamma standaren.

Det är djupt beklagligt att Uppsala studentkår har avskaffat sitt eget standar. Uppsala studentkår har 170-åriga anor, och borde kunna hålla hårdare på traditionerna. Än värre är att hela den förra kårstyrelsen, bestående av S-studenter, FI-studenter och VSF, har låtit presidiet egenmäktigt ta sig rätten att gå med på avskaffande av standaret, utan att först ens försöka ta upp frågan inför kårfullmäktige. Enligt stadgan måste en sådan fråga dras genom fullmäktige först, så det är därför inte konstigt att förra styrelsen ännu inte har kunnat beviljas ansvarsfrihet.

Förvisso kan det finnas en poäng med att hitta en gemensam lösning för standar tillsammans med Kuratorskonventet och de andra kårerna. Men det förutsätter verkligen transparenta processer fram till fullmäktige så att ärendet bereds i demokratisk ordning. I det här fallet har kårstyrelsen börjat agera utan att andra kårpartier informerats om att frågan ens är på bordet, och till och med struntat i stadgan. Så behandlar man inte ett högsta beslutande organ som kårfullmäktige. Beslutet att avskaffa kårstandaret är inte bara oseriöst och oansvarigt, utan ett flagrant angrepp på kårens demokratiska styrelsesätt.

Nu klarar inte kåren att ens uppfylla ett så enkelt krav som att respektera den egna demokratin. Enligt Högskolelagen 4 kap. 11 § ska en studentkår vara demokratiskt uppbyggd. Redan för flera år sedan (Ergo, 5/2 2016) skrev jag om hur kåren gärna sätter sig på höga hästar och inte borde beviljas kårstatus. Föregående styrelse verkar ha ansträngt sig för att ge mig rätt. En kår som inte låter det fullmäktige som valts av studenterna fatta beslut borde inte få vara en kår.

Det är störande att medlemmar från politiska vänsterförbund använder en så viktig organisation som Uppsala studentkår som plojpolitisk lekstuga. Det öppnar upp för oseriösa inlägg om att alla kritiker är ”nyliberaler” (se Ergo, 30/10 2018), i stället för att lösa de strukturella problemen som kåren har. I detta fall är det uppenbart att kårens broilers har låtit sig inspireras mer av fjolårets Transportstyrelsehaveri än av Tage Erlanders långvariga regeringstid. Jag är därför glad över att ha slutat förnya mitt medlemskap sedan länge.

Det faktum att Studentbokhandeln nu också måste lägga ner är tveklöst även det ett resultat av samma sjaskiga inställning till organisatoriska frågor från tidigare styrelsen. Beslut fattas i strid med stadgan av en styrelse och ett presidium som uppenbarligen inte tar kårens demokrati på allvar. Det är fortfarande svårt att se varför Uppsala studentkår behöver finnas kvar när den missköts så.

Sten Storgärds
f.d. vice sekreterare i kårfullmäktige och f.d. medlem i Uppsala studentkår, förbundssekreterare Fria Moderata Studentförbundet


Annons

Annons

Läs mer

2020-05-26 10:43
"UUS ser inte att det enda som man kan göra, och som betyder något, är att ändra på fullmäktige, utan UUS jobbar med små…
2020-05-25 10:47
UU-lektor anmäls för att ha använt ett förbjudet ord. Student får repressalier efter att ha kritiserat en av SLU:s…
2020-05-20 15:45
"Det framstår som obegripligt att UUS har övergett sitt långsiktiga mål om att reformera valsystemet." Före detta…