Annons
Annons
afk
"Uppsala studentkår står inför ett avgörande skede", skriver ordförande för Heimdal och AFK, Sebastian Holmberg, till vänster i bild. Till höger syns partikollegan André Popovski, som dock inte har varit med och skrivit debattinlägget.
Foto: Privat

Heimdal är en naturlig del av kårpolitiken


"Det vore rätt enkelt för oss att påpeka att det är föga mening att rösta på ett parti som inte dyker upp på kårfullmäktige, som väljer att inte utgöra en aktiv opposition och som sviker mandatet de fått från de studenter som genuint vill att S-studenter ska bevaka deras intressen. Men vi låter bli." Heimdal/Allians för kåren svarar på Laboremus/S-studenters senaste debattartikel "30-talsromantiker i kårstyrelsen?"

I en artikel publicerad i Ergo ondgör sig Laboremus över att medlemmar i Föreningen Heimdal är engagerade i Uppsala studentkår. Det verkar ha gått dem förbi att så har varit fallet i över ett halvt sekel.
UUS grundades ursprungligen av en sammansättning heimdaliter och andra borgerliga studenter. Likaså låg heimdaliter bakom bildandet av kårpartierna Fria studenter, Obstruktion och Det Nya Mösspartiet. Medlemmar har även varit aktiva i andra kårpartier, där Allians för kåren har varit det primära kårpartiet under de senaste åren. Det är naturligt att Uppsalas äldsta politiska studentförening har medlemmar som är engagerade i kårpolitiken.  

Uppsalas näst äldsta politiska förening, Laboremus, har till och med ett helt eget kårparti, S-studenter. De har under det gångna verksamhetsåret varit det enskilt största partiet med sina 14 mandat. Även om de har varit i opposition har de haft all möjlighet att påverka vilka frågor kåren ska prioritera, hur resurser ska fördelas och vem som får studentrepresentantuppdrag. När Ergo sammanställer närvarotoppen i kårfullmäktige är det dock en för S-studenter generande läsning. AFK är i topp med 91 procents närvaro och därefter följer UUS tätt inpå med 90 procent. S-studenter landar på blygsamma 29 procent.

Här vore det rätt enkelt för oss att påpeka att det är föga mening att rösta på ett parti som inte dyker upp på kårfullmäktige, som väljer att inte utgöra en aktiv opposition och som sviker mandatet de fått från de studenter som genuint vill att S-studenter ska bevaka deras intressen. Men vi låter bli. S-studenter får stå till svars inför sina egna väljare.


Annons

Annons

Följande är dock viktigt att uppmärksamma: Uppsala studentkår står inför ett avgörande skede.
Sektion efter sektion har lämnat kåren för att bilda egna kårer, såsom Juridiska föreningen och Uppsalaekonomerna. Kårens fond blöder pengar eftersom budgeten går med underskott år efter år. Inom ett antal år är pengarna slut, och i ett sådant sent läge kommer det att krävas drastiska åtgärder för att få budgeten åter i balans. Studenter finner kåren allt mindre relevant för deras tillvaro. Intresset för att engagera sig i kåren är lågt.
Allt detta måste åtgärdas.

Det nuvarande partipolitiska systemet i kåren är inte moget uppdraget att ta sig an dessa problem. Snarare är det en bidragande orsak. Sektioner tröttnar på sin brist på inflytande i det partidominerande systemet och lämnar och bildar egna kårer. Detta leder till att medlemmar går över till andra kårer och att engagemanget sjunker ytterligare. När medlemsantalet sjunker blir budgetunderskottet ännu större, och så vidare. Problemen radar upp sig.

Allians för kåren, som är en bred sammanslutning av Uppsalas studentborgerlighet, har som främsta mål att avskaffa det partipolitiska systemet. Det är en absolut nödvändighet för att föra inflytandet närmare gemene student och göra Uppsala studentkår relevant för fler studenter utanför en snäv partipolitisk krets.
Vi uppmanar alla som vill se en kår med engagerade medlemmar, en budget i balans och sektionsinflytande istället för kårpartier att rösta på Allians för Kåren i kårvalet 2020.

Sebastian Holmberg
Ordförande Allians för Kåren och Föreningen Heimdal

Läs mer

2024-06-04 09:45
Laboremus skriver, tillsammans med S-studenter, om sin kandidat till EU-parlamentet i dagens debattartikel.
2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…