Annons
Annons
Bild Klara van Blaricum och Jonathan Granlöf
"Kårpartiet S-studenter tycker att vi ska utreda frågan om studiesocial verksamhet. Vi vill nämligen se en kår där medlemmar och föreningar vill stanna kvar", skriver S–studenterna Klara van Blaricum och Jonathan Granlöf.
Foto: Privat

En levande kår gynnar alla


REPLIK: "Om Andersson tror att Uppsala studentkår kan konkurrera ut tretton studentnationer ber vi honom vänligt men bestämt att tänka om", skriver S-studenterna Klara van Blaricum och Jonathan Granlöf i en replik till Mårten Anderssons debattartikel "S-studenter riskerar att skada relationen mellan kår och nation".

Rödvinsvänstern och Uppsalas nationsliv går hand i hand. Där det finns billig alkohol, finns det studenter som diskuterar Marx och deltar i studentlivets allra vackraste stunder. Kårpartiet S-studenter vill precis som alla andra studenter bevara nationerna. Att vi skulle vilja något annat är inte bara ett faktafel utan en medveten feltolkning. Om Mårten Andersson är orolig för att kårpartiet S-studenter kommer utrota nationerna får han gärna maila oss eller faktiskt läsa vår valplattform för att stilla nerverna.

Kårpartiet S-studenter tycker att vi ska utreda frågan om studiesocial verksamhet. Vi vill nämligen se en kår där medlemmar och föreningar vill stanna kvar, och där engagemang är välkommet. Våra kårföreningar och sektioner bedriver redan idag ett fantastiskt arbete där studiebevakning kombineras med studiesocial verksamhet som insparker och gasquer. För detta är vi evigt tacksamma.

Andersson tycks ha en snäv syn på vad studiesocial verksamhet är och innebär. Vi vet att en studentkårs främsta uppgift är att bedriva högkvalitativ studiebevakning och arbeta för en så hög standard som möjligt för den högre utbildning som bedrivs på lärosätet. Utan studentrepresentanter och engagerade medlemmar som sprider Uppsala studentkårs budskap faller Uppsala studentkårs verksamhetsidé och kvar blir ett skal som predikar för tomma stolar. Kåren måste organisera sina studenter och erbjuda ett sammanhang för studenterna.
 

 


Annons

Annons

Andersson tar även upp i sin artikel att kårpartiet S-studenter vill göra det billigare med kollektivtrafik för Uppsalastudenterna, vilket även innebär billiga resor till Stockholm. Andersson verkar tämligen oroad över att studenterna ska lämna Uppsala, en analys vi inte delar. Billigare resor till Stockholm innebär till exempel lägre kostnader för studenter som har sin praktik i Stockholm, studenter som måste läsa kurser vid ett annat universitet vilket är vanligt för exempelvis doktorander där kurser samläses med andra forskarstuderande, och för nyexaminerade som precis blivit veckopendlare.

Att Uppsala studentkår däremot skapar en större sammanhållning mellan sina studenter genom sektionsöverskridande aktiviteter ser vi inte som ett hot gentemot nationerna, utan som en möjlighet till samverkan som gynnar alla inblandade parter. Om Andersson tror att Uppsala studentkår kan konkurrera ut tretton studentnationer ber vi honom vänligt men bestämt att tänka om. Vi vill se en levande studentkår där kårens sammanhållning skapar en bättre miljö för att bedriva ett strategiskt och högkvalitativt arbete för att förbättra studenternas villkor i Uppsala. Ensam är inte stark och utan medlemmar har inte Uppsala studentkår längre ett mandat att bedriva sin lagstadgade verksamhet.

Klara van Blaricum
Kårpartiet S-studenters kårordförandekandidat
Jonathan Granlöf
Förstanamn på S-studenters lista till kårfullmäktige

Vad handlar detta om?

Denna debattartikel är en replik på Mårten Anderssons debattartikel "S-studenter riskerar att skada relationen mellan kår och nation"

Läs mer

2024-06-04 09:45
Laboremus skriver, tillsammans med S-studenter, om sin kandidat till EU-parlamentet i dagens debattartikel.
2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…