Annons
Annons
UUS
Från vänster till höger: Elliott Syrén, Louise Ingemarsson och Jacob Färnert ställer alla upp i årets kårval för Uppsala universitets studenter.
Foto: Privat

Nya utmaningar kräver en stark studentkår


"Universitet måste ta ansvar över sina studenter även i dessa tider, även om vi inte längre sitter i föreläsningssalar och bibliotek så finns vi fortfarande", skriver tre representanter för kårpartiet UUS.

Inför höstterminen 2020 ansökte 92 143 personer till Uppsala universitet. Det är en ökning med 16 procent jämfört med förra året. För universitetet betyder det en stor utmaning med att anpassa verksamheten till en allt större studentgrupp. Det utgör även en stor utmaning för Uppsala studentkår. Hur kan kåren arbeta för att garantera studenterna sin rätt till en bra utbildning och studiesituation?

Universitetet har redan behövt tillämpa flera omvälvande förändringar för att möta konsekvenserna av covid-19. I denna situation är det avgörande att Uppsala studentkår fokuserar på sitt huvuduppdrag: att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningar för studier vid Uppsala universitet. UUS vill se en studentkår som står upp för studenternas rättigheter oavsett omständigheter. Vi anser att all utbildning ska hålla hög kvalité oavsett verksamhetsområde och sätta större krav på pedagogisk kompetens bland undervisande universitetspersonal. Vi vill även stärka Uppsala studentkårs sektioner så att den lokala studiebevakningen kan bli ännu bättre.


Annons

Annons

Under dessa speciella tider finns det även en risk att psykisk ohälsa bland studenter ökar. Att isoleras från nära och kära, vänner, kursare och lärare kan för vissa vara förödande. När ens tillvaro förändras abrupt och rutiner rycks undan kan det vara svårt att hålla uppe humöret och studiemotivationen. Larm kommer om den psykiska ohälsans eskalering i samband med den rådande krisen och frågan vi måste ställa oss är hur kåren bäst kan hjälpa de som drabbas? Det är avgörande att kåren arbetar för att universitetet ser till att vi studenter som sitter hemma och fortfarande försöker studera har möjligheten att anpassa sig till den nya formen av undervisning. Att fortsätta arbetet med studenternas psykiska hälsa är något som vi hoppas och förutsätter att samtliga partier håller med om. Men UUS vill gå längre.

Vi vill redan nu att Uppsala universitet utökar Studenthälsans möjligheter till att hjälpa studenter på distans. Oron att hamna efter i sina studier, att inte få tillräckligt med högskolepoäng och därmed riskera att inte få CSN nästa termin hänger alltid som ett orosmoln över oss studenter, men blir ännu värre om utbildningen inte kan fullföljas eller om den ändras. Universitetet bör se över hur vi på bästa sätt kan hjälpa de studenter som halkar efter eller inte kan fullfölja sin utbildning. Det är lätt för universitet att säga att all undervisning sker digitalt, men utan riktlinjer, stöd och instruktioner är det kanske inte lika lätt för alla studenter att anpassa sig. Universitet måste ta ansvar över sina studenter även i dessa tider, även om vi inte längre sitter i föreläsningssalar och bibliotek så finns vi fortfarande. Vi anser att alla ska få möjligheten att studera det man brinner för. Oavsett om det är i covid-19 tider eller ej.

I tider då samhället utmanas i så här stor utsträckning är det absolut viktigast att Uppsala studentkår sätter studenterna i centrum. Studenternas intressen borde gå före riksdagspolitiska agendor. UUS vill därför se en stark och partipolitiskt obunden studentkår som står upp för studenternas rätt till en bra utbildning och studiesituation. Vi vill förbättra förankringen bland studenterna genom att reformera valsystemet. Med bättre förankring anser vi att studentrösten får större legitimitet i viktiga frågor som berör studenterna och bättre möjlighet till att fånga upp vad studenterna tycker om sin studiesituation.

Rösta på UUS i kårvalet 2020 om du vill ha en studentkår arbetar för studenterna oavsett omständigheter!

Jacob Färnert
UUS-kandidat i kårvalet 2020
Louise Ingemarsson
UUS-kandidat i kårvalet 2020
Elliott Syrén
UUS-kandidat i kårvalet 2020

Läs mer

2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…
2024-04-17 09:36
Vänsterstudenter skriver om akademiska bojkotter i dagens debattartikel.