Annons
Annons
Bild moderata studenter
Sofia Granberg, vice riksordförande Moderata Studenter, Vendela Magnell, ledamot Moderata Studenters riksstyrelse, Viktoria Sköld, ledamot Moderata Studenters riksstyrelse, Filippa Althoff, ordförande Moderata Studenter KTH, Linda von Fircks, ordförande Moderata Studenter Stockholm.
Foto: Privat

Rädda företagen för studenternas skull


Det är positivt att människor studerar i stället för att gå sysslolösa – men i grunden är fler utbildningsplatser en dålig arbetsmarknadsåtgärd. I stället krävs konkreta åtgärder för att gynna företagen såsom permanent avskaffande av arbetsgivaravgiften, skriver representanter för Moderata studenter.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna.

I och med den lågkonjunktur som coronakrisen medfört har arbetsmarknaden blivit allt mer osäker och instabil. I synnerhet för de som tar sitt första steg ut efter ett flertal år av högre studier. Att företag tvingats varsla, butiker begränsat sina öppettider och verksamhet generellt behövt stängas ner, har drabbat den svenska ekonomin något enormt. Det kommer komma en tid efter pandemin och när den tiden väl kommer måste denna negativa utveckling av ekonomin också vända. Det kommer ske tack vare företagare och företag.

I nuläget råder låg efterfrågan på arbetskraft samtidigt som arbetslösheten är på rekordhöga nivåer. Regeringen har därför valt att utöka antalet utbildningsplatser vid universitet och högskolor. Även om det är positivt att människor studerar och fortbildar sig snarare än att vara sysslolösa, är det i grund och botten en dålig arbetsmarknadsåtgärd. Delvis i och med att ett ökat antal utbildningsplatser i viss mån försämrar utbildningskvaliteten, men framförallt skjuter det på problemen till framtiden. Man kan inte studera för alltid och någon gång ska alla de som idag studerar ta sig ut på arbetsmarknaden. Därför behövs istället konkreta arbetsmarknadsåtgärder som stabiliserar arbetsmarknaden i grunden, såsom permanent avskaffande av arbetsgivaravgiften.

På grund av restriktioner för att minska smittspridningen har företag som är beroende av social interaktion i många fall gått i konkurs. Restauranger och butiker har inte överlevt när antalet gäster begränsats och intäkter därför minskat markant. Flygbolag klarar sig med nöd och näppe tack vare statsbidrag, trots att antalet flygresor minskat avsevärt. Detta tyder även på en strukturomvandling som med stor sannolikhet kommer vara permanent, vilket leder till att många arbetstillfällen även kommer försvinna permanent. Många gånger är dessa jobb sådana som är av enklare slag, som bland annat studenter har vid sidan av sina studier.

"Stefan Löfvens regering måste se allvaret i situationen och inse att Sverige aldrig kommer klara återställningen efter coronakrisen utan privatägda företag."


Annons

Annons

Under en längre tid har allt fler företag och entreprenörer lämnat den svenska arbetsmarknaden för att istället stationera sig i utlandet. Det lönar sig helt enkelt mer att driva och äga företag utanför Sveriges gränser och detta grundar sig delvis i Sveriges allt för höga skatter på ägande. Förutom att detta leder till ett minskat välstånd, leder det även till att fler arbetstillfällen försvinner. Detta drabbar främst de som står utanför arbetsmarknaden.

Ytterligare konsekvenser av att svensk arbetsmarknad ser ut som den gör, samt på grund av våra höga marginalskatter på arbetsinkomst, är att studenter vid svenska universitet efter examen flyttar utomlands för jobb. Detta är dels en förlust i skatteintäkter men framförallt är det en förlust i kompetens för Sverige som kunskapsnation. För att Sverige inte ska gå miste om detta måste det finnas jobb som lockar lika mycket som ett jobb i utlandet, och löner som inte äts upp av höga marginalskatter. Höga skatter på arbetsinkomster gör även att Sverige inte lockar utländsk arbetskraft eftersom nettolönen skulle vara betydligt lägre här än vad man kan få i andra länder. För att motverka det måste marginalskatterna på arbetsinkomst sänkas och närma sig en europeisk nivå. Detta befordrar ansträngning och gör att människor får mer pengar i plånboken.

Det måste vara gynnsamt för företag att verka i Sverige. Vi vill att även nästa stora startupbolag, likt Spotify eller Klarna, ska kunna grundas i Sverige och då måste företagande och entreprenörskap här löna sig. Den bild som vänsterpolitiker målar upp av att ägarskatter inte påverkar beteendet hos företagare är felaktig; ju högre skatter och ju krångligare regler, desto lägre är sannolikheten att driva företag här. Det måste i större grad löna sig att driva företag här, annars kommer svenska företag inte längre vara just svenska.

Entreprenörsflykt leder till att företag försvinner från svensk arbetsmarknad. I en tid av hög arbetslöshet, där alla företag som kan anställa folk behövs för att vända den svenska ekonomin, måste ändring ske. Stefan Löfvens regering måste se allvaret i situationen och inse att Sverige aldrig kommer klara återställningen efter coronakrisen utan privatägda företag. Regeringen måste fundera över om högre beskattningar och allt för komplicerade regler verkligen underlättar för företagande. Svaret är enkelt: nej, det ger motsatt effekt. För att locka företag att starta upp samt stanna kvar i Sverige, föreslår vi:

●    Fokus på arbetsmarknadsåtgärder som stabiliserar i grunden, till skillnad från symbolfrågor såsom fler utbildningsplatser
●    Permanent avskaffande av arbetsgivaravgiften
●    Regelförenklingar som underlättar för företagande, såsom att avskaffa 3:12-reglerna
●    Reformera skatten på arbetsinkomst så den blir proportionell, till skillnad från dagens progressiva beskattning
●    Sänkt skatt på arbets- och kapitalinkomster

Sofia Granberg, vice riksordförande Moderata Studenter
Vendela Magnell, ledamot av Moderata Studenters riksstyrelse
Viktoria Sköld, ledamot av Moderata Studenters riksstyrelse
Filippa Althoff, ordförande för Moderata Studenter KTH
Linda von Fircks, ordförande för Moderata Studenter Stockholm

Läs mer

2021-09-20 10:15
"De förslag som nu läggs fram av Moderata studenter är ingenting annat än en fortsättning på de senaste 30 årens…
2021-08-24 16:36
"Jag tycker det är rimlig att fråga sig om SFS är infiltrerat av bygglobbyn", skriver före detta kåraktiva Gustav…
2021-08-23 14:39
Lätta på tillgänglighteskravet, ta bort det kommunala planmonopolet och kasta ut de som inte studerar – det är några av…