Annons
Annons
Bild Jacob och Louise
"Vår vision handlar om att möjliggöra en större mångfald av åsikter och röster i studentkåren", skriver Jacob Färnert och Louise Ingemarsson från UUS.
Foto: Privat

Rösta för en kår som sätter studenterna i centrum


Studentkåren ska representera medicinare, lärare, humanister och samhällsvetare – inte riksdagspolitiska partier, skriver Jacob Färnert och Louise Ingemarsson från kårpartiet Uppsala universitets studenter.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna.

Idag är sista dagen som du kan rösta i kårvalet. Varför är detta viktigt och vem ska du egentligen rösta på? Att rösta i kårvalet är en chans för dig som student att påverka vilka frågor studentkåren ska arbeta för nästkommande år och vem du tycker ska företräda dig och din röst mot universitetet, kommunen och regionen.

Uppsala universitets studenter, UUS, är ett parti som sätter studenten och studenternas intresse först framför allt annat. Vid Uppsala universitet finns det över 40 000 studenter, vilket är en bred grupp med olika bakgrund, intressen och åsikter. Det som förenar oss alla är att vi är studenter och vårt gemensamma intresse borde därför vara att göra det bättre för just studenter. Vad studenterna vill behöver inte definieras utefter en partipolitisk agenda. Att vi behöver högre kvalitet i utbildningen, fler lärarledda timmar, bättre arbetsförhållanden, trygghet vid examination, högre studiemedel, fler studentbostäder och rätten att bli bemött med respekt av samtliga på universitetet är inte partipolitiskt, det är studentpolitiskt.

"Vad studenterna vill behöver inte definieras utefter en partipolitisk agenda.”

Under det nuvarande året har UUS varit med och arbetat för att förbättrat situationen för studenterna i Uppsala. Det vi är allra mest stolt över är vårt arbete med studentinflytande. Efter det här året kommer studentrepresentanter i mycket större utsträckning få ersättning för sitt arbete i universitetsorgan. Vi är även glada över att vi har stärkt kårens rekryteringsarbete av förtroendevalda, både för val i fullmäktige och på sektionerna. Nästa år vill vi att studentkåren ska bli ännu bättre på att erbjuda stöd till studentrepresentanter. Alla studenter oavsett bakgrund ska kunna engagera sig, få ett gott stöd från studentkåren att driva viktig studentpolitik vid universitetet för att förbättra situationen för studenterna.

"Uppsala universitets studenter är det enda kårpartiet som tar frågan om ökad studentnärhet och demokrati på allvar.


Annons

Annons

UUS tror på en studentkår fri från partipolitik, som istället sätter studenterna i centrum. Vi vill att studentkåren ska vara representativt för de studenter som kåren företräder: medicinare, lärare, humanister och samhällsvetare. För att det är dem som Uppsala studentkår representerar, inte riksdagspolitiska partier.

Vår vision handlar om att möjliggöra en större mångfald av åsikter och röster i studentkåren, inte färre. Vi vill att studentkåren ska vara en stark politisk kraft. Vi vill ha en verksamhet som tydligt gynnar studentnyttan. Vi vill att studentkåren ska bedriva politik mot universitet, kommun, region och stat. För att göra det så anser vi att studentkåren måste kunna fånga upp vad studenterna tycker på ett välfungerande sätt och att vi har god förankring bland de studenterna som studentkåren representerar. Vi vill behålla kårvalet fast ändra dess valkretsar så att studenterna på fakulteterna står i fokus och inte partier. Ett sådant förslag arbetade styrelsen fram i år, men det visade sig efter remiss att varken S-studenter eller Allians för kåren ställde sig bakom förslaget. Det visar på att Uppsala universitets studenter är det enda kårpartiet som tar frågan om ökad studentnärhet och demokrati på allvar.

Vi vill därför uppmana alla medlemmar som inte har röstat ännu att göra det! Rösta på Uppsala universitets studenter, UUS, för en studentkår som sätter studenterna i centrum!

Jacob Färnert och Louise Ingemarsson, Uppsala universitets studenter

Läs mer

2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…
2024-04-17 09:36
Vänsterstudenter skriver om akademiska bojkotter i dagens debattartikel.