Annons
Annons
Saco studentråds ordförande
Trots att många studenter upplevt försämrad utbildningskvalitet under pandemiåret så har distansundervisningen även närt vissa värdefulla egenskaper, menar Albert Ohlin och Mimmi Rönnqvist på Saco studentråd.
Foto: Simon Rehnström

Nya kompetenser i pandemins spår


"När examen nu närmar sig står den här gruppen med helt nya erfarenheter och förmågor efter pandemin än tidigare studenter på arbetsmarknaden." Distansundervisningen har stärkt en del eftertraktade kompetenser hos de studenter som nu tar examen och ska ut på arbetsmarknaden, skriver representanter för Saco studentråd.

Snart tar många av landets studenter examen från universitet och högskolor. Det är dags för er att söka er vidare från studierna ut i arbetslivet efter ett mycket speciellt sista år på er utbildning.

Nedstängningen av Sveriges universitet och högskolor har varit nödvändigt för att minska smittspridningen. Saco studentråd anser att undervisningen på plats vid lärosätena är viktig och att den undervisning som blir bäst på plats också ska vara på plats när vi rör oss ut ur pandemin. Från Saco studentråds medlemsförbund vittnar studenter om upplevd sänkt kvalité på undervisningen och förluster i lärande till en följd av sämre utbyten studenter emellan när undervisning bedrivs på distans.

"Tvära kast i undervisningsformer och examinationsmoment har med all säkerhet lett till unga akademiker som har en mer flexibel inställning till sina arbetsuppgifter."


Annons

Annons

Studenterna som nu närmar sig sin examen står trots det inte oförberedda inför inträdet på arbetsmarknaden. Efter ett drygt år av distansundervisning har Sveriges studenter visat prov på egenskaper som är mycket värdefulla på en arbetsplats.

1) Flexibilitet. Sveriges studenter har under det gångna året visat stort prov på flexibilitet och att arbeta under stor osäkerhet. Tvära kast i undervisningsformer och examinationsmoment har med all säkerhet lett till unga akademiker som har en mer flexibel inställning till sina arbetsuppgifter.

2) Initiativkraft. I många fall har distansundervisningen inneburit en sämre sammanhållning mellan studenter och mindre kontakt med institutioner och lärosäten. Detta har inneburit att studenter i större utsträckning än tidigare fått ta initiativ till sitt eget lärande och sina övriga studentengagemang.

3) Digital anpassning. Att flytta sig mellan olika digitala mötesverktyg, använda olika kanaler för kommunikation och olika system för inlämningar och studentengagemang har blivit vardag för många studenter. När dessa studenter nu kommer ut i arbetslivet kommer de vara bättre utrustade för att arbeta i nya system och med ny teknik än tidigare generationer studenter.

4) Självständigt arbete. Grupparbeten kan ha bytts ut mot individuella inlämningar. Diskussionen med kursare om lärandemoment har i många fall upphört. Möjligheten till fysiska besök hos föreläsare har begränsats. Förmågan att arbeta självständigt – som är central för all högre utbildning – har utvecklats mer hos de studenter som studerat under pandemin än hos andra.

Det finns mycket som du som student som närmare sig din examen kan trycka på när du möter en arbetsgivare som frågar hur pandemin har påverkat dina studier. Trots undervisning på distans har Sveriges studenter visat prov på en stor omställningsförmåga. När examen nu närmar sig står den här gruppen med helt nya erfarenheter och förmågor efter pandemin än tidigare studenter på arbetsmarknaden.

 

Albert Ohlin 
tillträdande ordförande Saco studentråd

Mimmi Rönnqvist 
nuvarande ordförande Saco studentråd

Läs mer

2024-06-04 09:45
Laboremus skriver, tillsammans med S-studenter, om sin kandidat till EU-parlamentet i dagens debattartikel.
2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…