Annons
Annons
Gustav Sundell
Gustav Sundell, före detta aktiv i Uppsala studentkår, kritiserar en debattartikel som skrivits under av bland andra SFS vice ordförande. Till vänster i bild syns nybyggda studentbostadsområdet Ängsklockan, som inte har med artikeln att göra utöver att de är nybyggda studentbostäder.
Foto: Sandra Gunnarsson/privat

Är SFS infiltrerat av bygglobbyn?


"Jag tycker det är rimlig att fråga sig om SFS är infiltrerat av bygglobbyn", skriver före detta kåraktiva Gustav Sundell, som ifrågasätter att Sveriges förenade studentkårers vice ordförande skriver under en debattartikel som argumenterar för att man bör lätta på tillgänglighetskraven för studentbostäder.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

I dagarna på Altingets debattsida skriver vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS) Oskar M. Wiik tillsammans med Vd:n för Studentbostadsföretagen, en branschorganisation/lobbygrupp för studentbostadsföretag, en debattartikel som går ut på att man bör ändra tillgänglighetskraven för nybyggnation av studentbostäder.

Tillgänglighetskraven vid nybyggnation går i princip ut på att alla typer av människor ska kunna bo i en lägenhet även om man till exempel är rullstolsburen. Wiik argumenterar att de vill ”utveckla studentbostaden som kategoribostad” och därför sänka kraven på att alla lägenheter vid nybyggnation av studentbostäder ska vara tillgänglighetsanpassade utan endast 20 procent skulle vara det. Så man kan spara på ”dyra kvadratmeter i badrummen”. De säger vidare att ”ändrade tillgänglighetskrav begränsar inte allas rätt att delta i studentlivet på lika villkor”.

Det förefaller för mig lätt att argumentera för att ändrade tillgänglighetskrav kan föra med sig att rullstolsburna inte kan gå på toa på förfesten ens i nybyggda lägenheter, och därför inte kan delta i studentlivet på lika villkor (detta är även ett problem i gammalt befintligt bestånd så klart).

"Det stora problemet är att det går rakt emot SFS bostadspolitiska ställningstagande"


Annons

Annons

Det stora problemet med debattartikeln är dock inte att de har fel på den punkten. Det stora problemet är att det går rakt emot SFS bostadspolitiska ställningstagande, något som Oskar M Wiik borde veta om då han är vice ordförande i SFS samt att vi båda var på Fullmäktigemötet 2017 då ställningstagandet senast ändrades. Det går att läsa i det bostadspolitiska ställningstagandet under punkt 4.1 nybyggnation ”SFS menar att det kan vara av värde att se över om det finns regler som kan lättas upp eller formuleras om utan att levnadskvaliteten i bostaden försämras. Detta gäller dock inte krav på att lägenheter ska vara tillgängliga för alla. Grundläggande vid en sådan översyn är också att den ska gälla för alla bostäder, oavsett om de är ämnade för studenter eller ej, och studenter ska inte särbehandlas i de ändringar som föreslås.”

Alltså tycker SFS att tillgängligheten för studentbostäder inte ska vara sämre än övrig nybyggnation och att alla lägenheter ska ha samma tillgänglighetskrav. I samma dokument går även att läsa ”På lång sikt ska det finnas nog med bostäder som studenter kan efterfråga för att kategoribostaden 'studentbostad' inte ska behöva finnas”. Vilket rimligen rimmar dåligt med Oskars tanke om att man behöver utveckla studentbostaden som kategoribostad.

"Jag undrar även vad SFS medlemskårer tycker om att SFS vice ordförande helt struntar i demokratiskt fattade beslut om ställningstaganden i bostadsfrågor."

Men varför skriver Oskar M Wiik denna debattartikel? Gör han det i egenskap av att vara vice ordförande i Sveriges förenade studentkårer, vilket är anledningen som anges, eller gör han det för att han även är vice ordförande i styrelsen för Stockholms studentbostäder – en stiftelse som äger och förvaltar många av studentbostäderna i Stockholm? Jag tycker det då är rimlig att fråga sig om SFS är infiltrerat av bygglobbyn. Jag undrar även vad SFS medlemskårer tycker om att SFS vice ordförande helt struntar i demokratiskt fattade beslut om ställningstaganden i bostadsfrågor.

Gustav Sundell
Före detta engagerad i Uppsala studentkår

Läs mer

2021-09-20 10:15
"De förslag som nu läggs fram av Moderata studenter är ingenting annat än en fortsättning på de senaste 30 årens…
2021-08-23 14:39
Lätta på tillgänglighteskravet, ta bort det kommunala planmonopolet och kasta ut de som inte studerar – det är några av…
2021-08-19 11:51
Representanter för MUF och MST anser att begränsningarna för vilka som i höst får skriva högskoleprovet bör slopas:…