Annons
Annons
S-studenter logga

Slutreplik: "UUS och AFK gömmer sig bakom den 'opolitiska' flaggan"


"Vi vill inte att kåren är passiv gentemot politiska frågor som rör och berör studenter", skriver representanter för kårpartiet S-studenter i en slutreplik på repliken "UUS tar ansvar för kåren och studenterna" (13/4).

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna.

Kårpartierna Uppsala universitets studenter (UUS) och Allians för kåren (AFK) målar i sin debattartikel i Ergo 13/4 upp en bild som passar de, nämligen att alla kårpartier delar samma åsikter och inte skiljer sig på några punkter. Det är en falsk bild och de utelämnar de punkter där valplattformerna och åsiktsprogrammen avviker sig markant ifrån varandra.

Partierna som i nuläget styr kåren har länge velat avskaffa partisystemet och argumentet de gillar att skandera både muntligt och skriftligt är att partisystemet tar bort fokus från de studentnära frågorna som kåren ska arbeta med. S-studenter är av en helt annan åsikt i denna fråga och vi menar att det med en opolitisk kår kommer bli svårare för studenterna att ha insyn i kåren samt att det finns en risk för en minskad transparens i kårens arbete.

UUS och AFK skriver att det finns vissa studentpolitiska frågor som hör hemma i riksdagen, inte i kåren. Vi anser att kåren ska kunna engagera sig på olika fronter samtidigt. Vi värderar de studentnära frågorna högt och vill exempelvis införa en ledig dag efter tentamen och arbeta för att bostadssituationen för studenter förbättras. Här ser vi dock att ett tydligt ideologiskt ställningstagande behövs, eftersom exempelvis marknadshyror på bostadsmarknaden skulle försämra studenternas möjlighet till rimlig hyra. Vi vill inte att kåren är passiv gentemot politiska frågor som rör och berör studenter. Kåren ska vara studenternas påverkansorgan på alla nivåer, nationellt som kommunalt. Den nuvarande kårstyrelsen vågade dock knappt ta ställning mot kriget i Ukraina, något som vi tycker att de borde varit tidiga med att fördöma.  Det visar tydligt att en opolitisk kår är en kår som inte vågar tar ställning för de frågor som är viktiga för studenter.

"Visste de att en röst på UUS skulle bli en röst för en avveckling av kårens jämlikhetsarbete?"


Annons

Annons

”En opolitisk kår är en konservativ kår” är något som vi i S-studenter har haft i vår valplattform under många kårval och det blir tydligt nu när UUS och AFK styrt kåren under den ”opolitiska” flaggan i snart ett års tid. Några av de få saker som kåren genomfört under denna period, (vid sidan om den omorganisering som kårstyrelsen betonat tagit all tid) är att exempelvis lägga ned Mångfaldsbyrån ESMeralda och eliminerat kårens jämlikhetsansvarig, något som verkligen visar vilka frågor som UUS och AFK prioriterar och vilka de anser mindre viktiga. Var det detta som alla de som röstade på UUS ville? Visste de att en röst på UUS skulle bli en röst för en avveckling av kårens jämlikhetsarbete? Utan ideologisk grund kan vad som helst bortprioriteras i strävan efter effektivisering och nedskärningar. En opolitisk kår blir då en kår som är inkapabel eller ovillig att aktivt arbeta för att främja jämlikhet.

Partisystemet och ideologisk tillhörighet blir ännu viktigare nu när högerextrema och fascistiska idéströmningar sköljer över Europa. Det nya kårpartiet Högerpartiet visar tydligt hur dessa idéer kan ta uttryck i kårpolitiken med frågor som att minska den politiska indoktrineringen på universitetet (vad det nu betyder), samt att lägga ned Ergo till fördel för att bygga kaserner (läs baracker) för studenter i stället för att arbeta för att påverka stat och kommun att förbättra studenters boendesituation. Kommer UUS och AFK ta avstånd från dessa hot mot den akademiska friheten och krav på sänkandet av studenters levnadsstandard?

Vi i S-studenter anser att ideologier i kårpolitiken behövs för att Uppsalas studenter ska kunna känna sig säkra på vilka de röstar på och vilka värderingar som kåren kommer hålla högt. Vi vill inte att kåren ska bli en popularitetstävling utan någon transparens i vad studenterna tror att de får med sin röst och vad de faktiskt får. Vi vill att kåren ska fungera som ett påverkansorgan mot både universitetet, kommunen och staten i frågor som påverkar studenter och som kan förbättra situationen för studenter - alltså ett riktigt studentfack.

En röst på S-studenter är en röst på transparens inom kåren och en vilja att med en demokratisk och antikapitalistisk ideologi i ryggmärgen stå upp för studenternas välmående och rättigheter.

Kårpartiet S-studenter:

Anton Sánchez Sulejmani
Acacia Holland
Wilhelm Svärd
Inez Sigvardson
Alma Hedmark
Sanna Stenberg
Clara Rydström
Josefin Kämpe
Ebba Wahlin
Filippa Spernaes Åberg
Karl Gunnar Mjörnheim
Klara van Blaricum
Mikaela Hansson

Läs tidigare inlägg i kårvalsdebatten:

 

(8/4) S-studenter och Vänsterstudenter: "Vi står redo att leda kåren"

(11/4) Högerpartiet: "Högerpartiet är alternativet för den ansvarsfulle studenten"

(11/4) S-studenter: "Låt inte Uppsala studentkår fortsätta vara en herrklubb"

(12/4) UUS: "UUS tar ansvar för kåren och studenterna" (Replik på "Vi står redo att leda kåren")

(13/4) AFK och UUS: "Panelsamtalet ett klockrent bevis på varför partisystemet måste avskaffas"

(19/4) S-studenter och Vänsterstudenter: "Sverigedemokrater har ingen plats i kåren"