Annons
Annons
Vänsterstudenter
Vänsterpartiets Johannah Rybrant om återhämtning och bibehållet studentengagemang i kåren inför Kårval 2024. 
Foto: Logga

Vänsterstudenter: “Det är dags för återhämtning”


Johannah Rybrant är förstanamn på Vänsterstudenters lista. Hon berättar om partiets fokus på studenters återhämtning och bibehållet studentengagemang i kåren inför Kårval 2024. 

Vilka huvudfrågor går ni till val på i år? 
I år har vi ett återhämtningspaket. Vi vill att studenter ska få julledigt, en ledig dag efter tentamen samt möjlighet till CSN under åtminstone en sommarmånad. Vår slogan är “Det är dags för återhämtning.” 

Vad är det viktigaste att utveckla på universitetet och campus just nu, enligt er? 
Studentytorna är såklart en jätteviktig fråga just nu. Det är en återkommande, konstant fråga. Det är väldigt viktigt att vi studenter ses som en viktig aktör när beslut ska fattas. Speciellt med situationen på Gamla torget, dit man nu ska flytta verksamheten för ännu fler studenter. 

Vad är det viktigaste att utveckla på kåren just nu? 
Vi har ett högt engagemang inom kåren just nu, både i sektioner och styrelse, och vi tror att det är viktigt att ta tillvara på det och se till att det är fortsatt hållbart. I samma linje tror vi att det är viktigt att jobba med att nå ut till studenterna, även de internationella studenterna. Där vill vi satsa ytterligare. 

Hur tänker ni jobba med de här frågorna? 
Tillvägagångssättet är inte något som vi redan idag har bestämt. Det är något som vi kommer att ta efter kårvalsperioden. 

Nu har ni haft 16 mandat i kårfullmäktige under verksamhetsåret 23/24. Trots det har närvaron på fullmäktigesammanträdena varit lågt. Hur ser er lista ut i år, hur många namn har ni? 
Vi har 16 namn på vår lista i år. Vi har som sagt haft 16 mandat under det innevarande verksamhetsåret och det stämmer att vår närvaro på sammanträdena varit lägre än vi önskat. Det är något vi vill jobba på till kommande verksamhetsår. Att få en plats i fullmäktige är ändå ett förtroende från studenterna, något som kanske inte tagits på så stort allvar som det bör. Det är såklart viktigt att ta förtroendet och ansvaret på allvar.  

Du är ju förstanamn och har den senaste mandatperioden suttit på posten som vice ordförande, en post som ni innehaft i ert parti de senaste två åren. Hur tänker ni kring det framåt? 
Jag söker vidare förtroende som vice ordförande i årets kårval. Jag trivs på den posten och jag vill fortsätta jobba med studiebevakningen. Resterande presidialer kommer inte att söka vidare förtroende och vi tror på den kontinuitet som det innebär att ha en presidial som redan är insatt i arbetet och kansliet. 

Hur ställer ni kring en eller två vice ordföranden? 
Vi tycker att man fortsatt bör ha två vice ordföranden. Det är en arbetsbelastningsfråga, men skapar också en tydlighet. En vice ordförande kan fokusera på studiebevakningen och den andra kan fokusera på påverkansarbetet. 

Vad är era förhoppningar med kandidaturen? 
Vi försöker hålla oss nära marken just nu, och fokusera på valkampanjen. Det är alltid svårt att säga hur det kommer gå i kårvalet, särskilt nu när vi har ett helt nytt kårparti som ställer upp. Med det sagt så fortsätter vi vara positiva och har höga förhoppningar gällande resultaten i årets kårval. 

Ni har ju jobbat för gratis mensskydd på campus de senaste två valen. Hur långt har man kommit i den frågan och är det något ni önskar jobba vidare med? 
Vi kommer absolut att fortsätta arbeta med den frågan. Universitetet fortsätter att säga nej, men kan Karlstad så kan vi. I närtid har vi publicerat en debattartikel på ämnet i Ergo, där vi tog fram ett antal förslag. Ett av dessa var att man börjar med att introducera gratis mensskydd på ett av universitetets campus och utvärderar detta, för att sen kunna expandera till andra campusområden. 

Hur har universitetet motiverat sin hållning i detta?
Det är en pengafråga helt enkelt. Men vi tror och hoppas att universitetet kan komma att ändra sig i frågan, om vi fortsätter att lyfta den. Ytterst så är det en tillgänglighetsfråga. 

Varför ska man rösta på just Vänsterstudenter i årets kårval då?
Vi är partiet för dem med hjärtat till vänster. Om man tror på feminismen och socialismen så är vi rätt parti att rösta på i kårvalet 2024. 
 


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-04 09:45
Laboremus skriver, tillsammans med S-studenter, om sin kandidat till EU-parlamentet i dagens debattartikel.
2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…