Annons
Annons
Högerpartiet
Högerpartiet mejlar om målen med årets kårval, bevarandet av Odinslund och att vara det enda högerpolitiska partiet.
Foto: Logga

Högerpartiet: “Den enda pålitliga motvikten i kåren mot vänsterns inflytande”


Högerpartiet skriver till Ergo om målen med årets kandidatur, bevarandet av Odinslund och att vara det enda högerpolitiska partiet i årets kårval. 

Vilka huvudfrågor går ni till val på i år? 
Vår främsta valfråga detta året är att se till att nybygget vid Odinslund byggs upp med en god arkitektonisk stil och med respekt för platsen historiska värde. Gången från slottet till Domkyrkan är en av de mest anrika platserna i Sverige, det är bland annat promenaden som monarken brukade gå inför sin kröning. Det är därför helt oacceptabelt för vår del att man enligt vissa planläggningar planerar att uppföra ett modernistiskt bygge vid just denna plats som helt bryter med stilen på de kringliggande byggnaderna. Vi motsätter oss inte nödvändigtvis att uppföra ett nytt kårhus men gör man det så måste det byggas med respekt för platsens historiska värde.

Vi vill även se att kåren utför påverkansarbete gentemot regeringen för att se till en höjning av fribeloppet, i ett försämrat ekonomiskt läge är det orimligt att bestraffa studenter för att försöka skrapa ihop mer pengar till vardagen. 

Vad är det viktigaste att utveckla på universitetet och campus just nu? 
Högerpartiet vill främst se två förbättringar på universitetet. Först så vill vi se en förbättring av kårens verksamhet till att faktiskt bli en aktiv del inom studentlivet snarare än en politisk ankdamm, det fanns en tid då kåren. Det andra är att säkra att utbildningen och kulturen på universitetet går i linje med principen om akademisk frihet. De rapporter på universitetet som vittnar om cancelkultur och ideologiska påtryckningar är djupt problematiska.

Vad är det viktigaste att utveckla på kåren just nu? 
Kåren behöver fortsatt förbättra sin ekonomi och se till att verksamheten lägger mer fokus på medlemmarna och mindre fokus på administrationen. 

Vad är era förhoppningar med kandidaturen i år? 
Våra förhoppningar för årets val är såklart att få så många platser som möjligt! Med huvudsyfte att påverka bygget av det nya kårhuset vid Odinslund. Vår förhoppning är även såklart att vi kan få en roll i kårstyrelsen i år för att öka våra möjligheter till inflytande.

Ni har haft hög närvaro under det senaste årets fullmäktigesammanträden. Vad är ert mål i rollen som opposition? 
Vår roll som opposition är såklart att påvisa att det finns andra röster och ambitioner kring vilken riktning som kårstyrelsen tar. Vi försöker föregå med gott exempel med vår närvaro, aktiviteten i kåren och deltagandet i kåren har minskat stadigt, ifall man vill se en ändring så behöver det börja inom kårfullmäktige.

Vad har ni för mål med årets val, ni är fortsatt relativt få på er lista och har fortsatt inga kvinnor. Har ni någon plan kring hur ni vill utveckla partiet? 
Vårt främsta mål är att kunna påverka nybygget vid Odinslund så att det sker med respekt för platsens historiska värde! 

Vi är såklart alltid öppna för att fler engagerar sig inom Högerpartiet, högerstudenter på universitet måste bli bättre på att komma ut ur garderoben, det kan lätt vara skrämmande att berätta att man är höger när en stor del av ens kursare är vänster, den pressen kan nog vara särskilt stark mot kvinnor vilket helt säkert speglar sig i att få kvinnor kan gå ut som öppet höger på universitetet.

Sammanfattningsvis, varför ska man rösta på just ert parti? 
Detta året så kommer troligtvis ännu ett vänsterparti att leta sig in i kåren, det blir därför tre kårpartier med vänster ideologisk riktning. Högerpartiet är den enda pålitliga motvikten i kåren mot vänsterns inflytande på universitetet. Vill man minska vänsterns järngrepp om universitetet och över akademin så är Högerpartiet det självklara valet!
 


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-04 09:45
Laboremus skriver, tillsammans med S-studenter, om sin kandidat till EU-parlamentet i dagens debattartikel.
2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…