Annons
Annons
S-studenter
S-studenter i samtal med Ergo om tillgänglighet och jämlikhet på campus, Uppsala studentkårs medlemsnytta och förhoppningarna för årets kandidatur. 
Foto: Logga

S-studenter: “Vi är stora, vi är breda och vi finns på alla campus”


S-studenters förstanamn Holger Patriksson i samtal med Ergo om tillgänglighet och jämlikhet på campus, Uppsala studentkårs medlemsnytta och förhoppningarna för årets kandidatur. 

Vad är det viktigaste att utveckla på universitetet och campus just nu? 
Precis som de flesta andra kårpartier ser vi att frågan om studieplatser är en väldigt viktig och aktuell fråga i nuläget. Vilket campus du än går till så är det väldigt mycket folk och på exempelvis Carolina Rediviva måste man i stort sett hänga på låset för att få en plats. Det är inte rimligt att man minskar antalet platser, vilket universitetet verkar vilja göra i nuläget. 

Sen tycker vi att universitetet kan jobba mer med sin klimatpåverkan. Man har ju nyligen beslutat att examensbevis enbart kommer att utfärdas digitalt som pdf, något som vi tycker är ett typexempel på symbolpolitik. Det finns otroligt mycket annat som kan göras för att minska universitetets utsläppsnivåer. Tjänsteresor skulle kunna ses över exempelvis.  

Vad är det viktigaste att utveckla på kåren just nu? 
Efter kårobligatoriets fall lever Uppsala studentkår på att studenter ska känna att man får ett värde av att lägga 80 kronor och vara medlem. S-studenter har de senaste två åren drivit frågan kring medlemsnytta med väldigt positivt resultat - kåren erbjuder nu bra studieplatser, gratis kaffe och gratis utskrifter för medlemmar. Men med det sagt kan vi bli ännu bättre och medlemsvärde. 

Om ni ska sammanfatta, vilka huvudfrågor går ni till val på i år? 
I år så har vi valt att fokusera på tre huvudfrågor. Den första är gratis mensskydd på campus. Utbildning är ett val, men det är tyvärr inte mens. Vi ser det som en del i att göra campus mer jämlikt och jämställt. Karlstad universitet har redan infört detta, och ska Uppsala fortsätta se sig som ett av Sveriges bästa universitetet bör man också kunna erbjuda detta. 

Vår andra fråga gäller tillgänglig och skäligt prissatt kollektivtrafik för studenter. Efter ULs prisändring i januari så har det för studenter blivit något billigare med vissa biljettyper, men trots det så pratar vi fortfarande om en ganska saftig prislapp för någon med studentbudget. Därför vill vi fortsätta jobba för den frågan. Studenter som grupp utgör en så pass stor del av Uppsalas invånare - det här är något som vi kan kräva av våra kommunpolitiker. 

Sist men inte minst vill vi också driva frågan om anpassad tentamen. I dagsläget behöver man, om man har särskilda behov, ansöka om anpassad tentamen inför varje enskild examination. Vi tycker att man ska kunna ansöka om det en gång för hela sin studietid. 

Vad är era förhoppningar med kandidaturen? 
Uppsala studentkår är så pass stort att det är omöjligt att som väljare känna alla som engagerar sig och ställer upp för val, som det kan vara i mindre föreningar. Men väljer man att rösta på S-studenter så kan man lita på att man får en progressiv studentpolitik med stort fokus på studenters jämlika rättigheter och en seriös klimatpolitik, just eftersom vi är principiellt grundade. Sen mynnar detta såklart alltid ut i studentpolitik, snarare än partipolitik. 

I årets val är det ganska många som ställer upp, vilket är väldigt roligt. Vår förhoppning är att kårens grund vidare vitaliseras. Ändå önskar man att det exempelvis fanns fler liberalt grundade partier som deltog i kårvalet, för de studenter som varken känner sig representerade av partierna som ligger mer på vänsterflanken eller av det ganska konservativa Högerpartiet. Förhoppningsvis kommer intresset och engagemanget för kårvalet bara öka framgent. 

Ni har haft ordförandeposten i två år nu. Hur tänker ni framåt - har ni en ordförandekandidat även i år?
Vi har ingen ordförandekandidat i år, men jag ställer upp som presidiekandidat. 

Varför ska man rösta på just S-studenter i årets kårval? 
Man ska rösta på oss om man är glad att kåren erbjuder gratis kaffe och utskrifter för medlemmar och vill kämpa för att göra både kåren och universitetet mer tillgängligt. Vi vill att det ska finnas gratis mensskydd på alla campustoaletter, att studenter ska kunna resa kollektivt till skäliga priser och att det ska bli mindre omständigt om man har behov av anpassad tentamen. 
 


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-04 09:45
Laboremus skriver, tillsammans med S-studenter, om sin kandidat till EU-parlamentet i dagens debattartikel.
2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…