Annons
Annons
UUS
UUS pratar med Ergo om att avpolitisera kåren, men också om ökad studentnytta och att bygga upp ett vilande parti inför årets kårval.
Foto: Logga

UUS: “Vi fokuserar på studenternas åsikter” 


Uppsala universitets studenters förstanamn Kasper Johansson pratar med Ergo om att avpolitisera kåren, men också om ökad studentnytta och att bygga upp ett vilande parti inför årets kårval. 

Berätta, vilka huvudfrågor går ni till val på i år? 
Precis som tidigare år så är vår främsta valfråga att avpolitisera kåren. En partipolitiserad kår är ett förhinder för att verksamheten ska vara så effektiv och välfungerande som möjligt. 

Vi vill också jobba för att Uppsala studentkår ska vara en kår för alla, inte bara specifika grupper. Man bör jobba för att vara med inkluderande för exempelvis internationella studenter, en mycket viktig grupp även om de kanske bara är i Uppsala under en kortare period. Ett tätare samarbete med nationerna tror vi också skulle vara gynnsamt. 

Sist men inte minst vill vi se ökad medlemsnytta för studenterna. Studieplatser, gratis utskrifter och kaffe för medlemmar är en väldigt bra början, men vi tror att vi kan göra ännu mer. 

Har ni några konkreta exempel på detta? 
Vi tror exempelvis att kåren kan vara ett ännu mer närvarande stöd för sina kårföreningar, som är de som är närmast studenterna. 

Vad är det viktigaste att utveckla på universitetet och campus just nu? 
Den stora frågan just nu är såklart studieplatserna. Många campus avvecklar aktivt studieplatser för studenter, bland annat på biblioteken. Vi är studenter, vi måste kunna plugga någonstans. 

Hur skulle ni kunna tänka er att jobba med den frågan? 
Som med mycket annat handlar det såklart om ett nära samarbete med institutionerna och att man ser till att faktiskt sätta sig ner med intendenturen och diskutera konkreta förslag för förändring och utveckling. Sen kan det såklart komma att ta tid, universitet är långsamtgående verksamheter. Men det viktigaste är inte att få ett resultat snabbt, utan att få rätt resultat på ett långsiktigt sätt. 

Vad är era förhoppningar med kandidaturen? 
Det är framförallt ökad medlemsnytta och en ökad kompetens inom kåren. Inte för att sittande väsende inte är kompetenta, men det är lätt när man är partipolitisk att man väljer partivänner till olika förtroendeuppdrag, snarare än att välja den mest kompetenta personen. UUS ser att det viktigaste är att du är student och du är den mest kompetenta för en roll så spelar det inte någon roll vilken partipolitisk åsikt du har. 

I år har ni inte fyllt ut de mandat ni fick efter kårvalet 2023. Hur tänker ni kring det? 
UUS har de senaste två åren inte varit ett så aktivt parti utan snarare levt lite på tidigare anor. I år är vi ett gäng som verkligen vill engagera oss igen. Vår förhoppning är att de som röstat på UUS även när det varit ett vilande parti vill fortsätta ge oss sitt förtroende när vi nu återigen är ett aktivt och levande parti. 

I år är ni fler på listan igen. Hur ser ni på partiets arbete framåt? 
Ja precis, vi är nio personer på listan i år. Det är en blandning av tidigare nations- och kåraktiva, vilket bidrar till en bred insyn i Uppsala studentliv. 

UUS har tidigare innehaft presidieposter i kåren. Hur ser ni på det i år? 
Vi eftersöker inte någon presidiepost i det här valet. I år är vårt fokus att återlansera UUS som ett levande och viktigt parti för studenter. Vi vill också skapa oss en större förståelse för kårens verksamhet i dagsläget, för att vi i framtida val förhoppningsvis ska kunna vara intressanta för  presidieposter. 

Ni är det enda partipolitiskt obundna partiet i årets kårval. Vad har ni för tankar kring det? 
Det är tråkigt att vi är det enda partiet utan partipolitisk agenda. Kårpartier ska representera studenternas nytta och inte någon partipolitisk nytta. Har man ett partipolitiskt program så har man sannolikt betydligt mindre studentkontakt än man bör ha, hur mycket man än hävdar motsatsen. Så vi upplever som sagt att det är tråkigt att vi är det enda partiet i nuläget som inte valt en politisk bana utan enbart fokuserar på studenternas nytta. 

Varför ska man rösta på just er i kårvalet då? 
Du ska rösta på UUS i årets kårval om du verkligen brinner för studenters rättigheter. Vi är det parti som är närmast studenterna och verkligen uttrycker studenternas åsikter utan en bakomliggande partipolitisk agenda. Därför är vi det parti som representerar dig som student bäst i årets kårval. 
 


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-04 09:45
Laboremus skriver, tillsammans med S-studenter, om sin kandidat till EU-parlamentet i dagens debattartikel.
2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…