Annons
Annons
Linnea Rydén
Foto: Press/Uppsala studentkår

Replik på utbildningsminister Mats Perssons debattartikel från 9/4


Uppsala studentkårs vice ordförande Linnea Rydén skriver en replik på utbildningsministerns debattartikel i SvD.

Det här är en debattartikel. Alla åsikter är skribentens egna.

Utbildningsminister Mats Persson skriver i Svenska Dagbladet den 9 april 2024 om hur han ser fristående kurser som ett hot mot kunskapsnationen Sverige, då dessa egentligen bara är resultatet av socialdemokratiska regeringars försök till att använda den högre utbildningen som arbetsmarknadspolitisk åtgärd för att dölja en hög ungdomsarbetslöshet. Utbildningsministern fortsätter genom att lyfta upp vikten av ytterligare satsningar på ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar, för att bättre rusta samhället och industrin för den gröna omställningen.

Sveriges förenade studentkårer var snabba med att i en replik lyfta farorna med att politiken går in och detaljstyr utbudet av högre utbildning, och lyfte samtidigt skickligt hyckleriet i att utbildningsministern själv tycks bli det hot mot den akademiska friheten som han så länge har varnat för. Men det är inte det enda som är beklämmande med Perssons text.

Det Persson tycks ha missat är den gröna omställningens behov av samhällsplanerare, konstvetare och sociologer. Det finns ett uppdämt behov av satsningar på den högre utbildningen, men detta behov omfattar inte bara ingenjörssidan, utan hela utbildningsväsendet. Det vi och andra representanter från sektorn har larmat om i flera år nu är en urholkning av den högre utbildningen i sin helhet. Det gäller inte bara för teknisk-naturvetenskapliga eller medicinska utbildningar, utan all högre utbildning.

Persson målar upp en socialdemokratisk halmgubbe, och med denna halmgubbe tror han sig kunna slippa undan ansvaret för hela den högre utbildningens urholkning. Det vi inom sektorn ser är emellertid bara en ganska bristande förmåga till krishantering. Det är tydligt att utbildningsministern blundar för de reella problem som lärosäten och branschorganisationer har flaggat för kopplat till finansieringen av den högre utbildningen. I stället ser vi hur Persson i utspel efter utspel skyller allt på forna socialdemokratiska regeringar. Huruvida problemen som Persson lyfter är en konsekvens av socialdemokratisk politik eller ej väljer vi att lämna osagt. Istället vänder vi blicken mot Perssons roll i situationen som den ser ut nu, ty det vi ser är en sittande minister som flyr sitt ansvar att hantera konsekvenserna av forna politikers värv.

Från studentkårshåll hade vi önskat en ökad vilja till dialog från utbildningsministern. Det är vi som representerar landets studenter, och det är vi som varje dag tvingas genomleva konsekvenserna av utbildningens urholkning. Det är vi som förväntas klara av utbildningar trots bristande pedagogisk skicklighet från undervisande lärare, eller med färre än tio timmars lärarledd tid per vecka. Det krävs dialog och samverkan för att hitta en lösning på problemen som sektorn ställs inför nu och framgent. Dessa problem är gemensamma för oss alla, och det är därför bara genom gemensamma lösningar som vi tillsammans kan rusta oss för den gröna omställningen.

Vi studenter tror, likt utbildningsminister Persson, på kunskapsnationen Sverige. Men för att kunna uppnå våra mål kopplat till den högre utbildningen behöver vi också satsa på en god grundutbildning av högsta kvalitet. Utan en högkvalitativ utbildning kan vi inte bedriva banbrytande och innovativ forskning, för utan grundutbildningen förblir vi alla outbildade.

Linnea Rydén
Vice ordförande, Uppsala studentkår

 


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-04 09:45
Laboremus skriver, tillsammans med S-studenter, om sin kandidat till EU-parlamentet i dagens debattartikel.
2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…