Annons
Annons
Antalet gånger du kan ta om en examinerande uppgift är inte begränsad enligt högskoleförordningen, däremot kan universitet, fakultet och institution begränsa det av olika anledningar, berättar Cilla Häggkvist, biträdande chef för studentavdelningen.
Foto: Lina Svensk

Om tentan blir omtenta


Väldigt många har både en och två omtentor innanför rocken när de till slut kommer i mål och tar ut sin examen. Men finns det några begränsningar för hur många gånger man kan kugga ett examinerande moment innan universitetet säger stopp? Kan man behöva betala för det till slut? Vi reder ut

”Det finns omtentor, men inte omfester” brukar det ju heta i studentmun när man vill truga med en kompis på nationsklubb kvällen innan hen ska ta en fyratimmars salstenta i ottan. De av oss som är det minsta lättledda har nog också gått på den där devisen någon enstaka gång innan man insett att det inte riktigt är ord att leva efter (många fester liknar ändå varandra efter ett tag och att plugga inför en omtenta parallellt med att nästkommande delkurs inleds är precis så jobbigt som det låter), men då är det också bra att veta vad som komma skall när lyckoruset från den prioriterade utekvällen lagt sig.

Så vilka regler riktlinjer gäller egentligen när det kommer till missade eller kuggade examinerande moment vid Uppsala universitet? Vi frågade Cilla Häggkvist, biträdande chef för studentavdelningen.
För det första – finns det några begränsningar för hur många gånger man kan ta om ett examinerande moment?
– Rent generellt gör det inte det. Högskoleförordningen har som grundregel att antalet examinationstillfällen inte ska vara begränsade – att man har rätt att ta om ett examinerande moment hur många gånger som helst. Däremot kan de enskilda lärosätena själva besluta om begränsningar inom vissa utbildningar och kurser av olika anledningar, men då måste man erbjuda minst fem examinationstillfällen. För praktik och VFU kan man begränsa det till två tillfällen av praktiska och kostnadsmässiga skäl.
Finns det några sådana begränsningar vid Uppsala universitet?
– Ja, det gör det, till exempel på MedFarm.* Men där man har begränsat antalet examinationstillfällen måste det framgå tydligt i kursplanen hur många tillfällen det rör sig om.
Varför begränsar man antalet examinationstillfällen vid vissa utbildningar?
– Det kan finnas flera anledningar. Att man till exempel begränsar antalet gånger man kan få VFU har att göra med att det dels kostar pengar att skicka ut någon på praktik, och dels att det är väldigt svårt att placera ut en student som tidigare blivit underkänd på sin praktik på ett nytt ställe. Men ofta har det att göra med just kostnader och lärares arbetstid i och med att tid måste tas från undervisningen. En klassisk salstenta är förhållandevis billig, men andra examinerande moment, som till exempel labbar, kan kosta en hel del i utrustning och därför inte erbjudas så många gånger. Inom vissa utbildningsområden kan det också finnas säkerhetsmässiga skäl till begränsningen – har exempelvis en blivande läkare inte klarat en examination vid något av de sex tillfällen som erbjuds för studerande på grundnivå, så kanske inte det yrket är det bästa valet för den individen. I så fall bör personen ta kontakt med en studievägledare som kan hjälpa den att hitta en annan lämplig utbildning.
Det finns ingen möjlighet att få en kompletteringsuppgift eller liknande om man inte har klarat en examinerande uppgift efter att man har kuggat de examineringstillfällen som erbjuds?
– Nej, då kan man inte ta sig vidare i utbildningen och får ta kontakt med en studievägledare för att reda ut hur man kan gå vidare. Men anser man att något i själva examinationsprocessen har gått felaktigt till eller att bedömningen har gått till på fel sätt så kan man kontakta vår betygsombudsman. Man kan inte överklaga ett betyg, däremot kan man få det omprövat av examinator eller så kan betygsombudsmannen utreda om examinationen eller betygssättningen har gått felaktigt till.
Vad händer om universitetet lägger ner en kurs och jag ännu inte har tentat av den?
– Vid Uppsala universitet ska man alltid erbjuda tre omtentatillfällen vid tre på varandra följande terminer efter att en kurs slutar erbjudas. Så har du kuggat en sådan har du ett och ett halvt år på dig att tenta av den.
Kan jag inte bara tenta av en liknande kurs som ges?
– Nej, du måste vara registrerad på kursen du tentar av och ha klarat de andra obligatoriska momenten. Däremot är det ju säkerligen till din fördel att du redan kan mycket av det som finns med i kursplanen.
Kan man till slut bli tvungen att betala för att få ta en omtenta?
– Nej, det är alltid gratis. Samma regler gäller för omexaminationer som för ordinarie examinationstillfälle.

*Uppdatering: Under 2019 beslutade man, dels tack vare påtryckningar från Farmacevtiska studentkåren, att vid Farmaceutiska fakulteten att ta bort omprovsbegränsningen med undantag av verksamhetsförlagda kurser. Vid Medicinska fakulteten finns dock begränsningen kvar.


Annons

Annons

Vem bestämmer?

De regler och riktlinjer som omnämns i artikeln gäller för examinerande kursmoment generellt, alltså inte endast en klassisk sals- eller hemtenta, utan även exempelvis VFU, laborationer och inlämningsuppgifter. Reglerna för examination vid UU regleras på flera olika nivåer – i grunden ligger Högskoleförordningen, därefter finns de universitetsövergripande arbetsvillkoren för studenter, sedan de enskilda fakulteternas bestämmelser och slutligen reglering i utbildningens kursplan.
I ”riktlinjer för studenternas arbetsvillkor”, som du hittar på universitetets hemsida, kan du läsa mer om vilka rättigheter och skyldigheter du har gällande examination.

Dåtidligt högtidligt

Lite kuriosa på tema tentamina: På 1800-talet var studenterna i Uppsala tvungna sätta på sig frack, både när de anmälde sig till tentamen och sedan när de – i regel hemma hos professorn – tenterade. Under 1900-talets lopp ändrades detta men långt fram i tiden fanns det lärare som var mycket noga med klädseln vid sådana tillfällen. Det sägs att juristprofessorn Halvar G. F. Sundberg någon gång omkring 1950 mottog en student, som infunnit sig till tentamen iförd blazer. ”Jaså”, sade Sundberg, ”kandidaten skall ut och sporta. Ja, då skall inte jag störa ”

Läs mer

2021-06-16 14:41
Du har kommit in på din drömutbildning, men märker ganska snart att det är typ omöjligt att hitta någonstans att bo. Men…
2021-05-12 12:44
Kan man åka på skadestånd för slitage i hyreslägenheten man inte själv har kunnat råda över? Och kan man ta ut mer hyra…
2021-05-04 15:16
Hur fungerar ångerrätten när det kommer till e-tjänster och e-produkter? Konsument Uppsala svarar.