Annons
Annons

Försenade likabehandlingsplaner


Den 25 januari antog Uppsala universitet nya planer för likabehandling vad gäller bland annat jämställdhet, sexuell läggning och könsidentitet, mångfald samt tillgänglighet. De tidigare planerna gällde för perioden 2007–2009. Universitetet har alltså varit utan aktuella planer i drygt ett år. Beslutet att anta de nya planerna har skjutits upp flera gånger på grund av meningsskiljaktigheter kring ordalydelsen i dokumenten.


Annons

Annons

Läs mer

2019-11-18 11:59
Vid avtackningar och representationsmiddagar för medarbetarna vid Uppsala universitetsbibliotek ska det hädanefter i…
2019-10-24 15:11
Studentbostadsbristen kräver kreativa lösningar, menar Britt Almqvist och Emilia Almqvist Jansson på Ahlqvist & Almqvist…
2019-10-24 15:03
Årets talare på Anders Wall-föreläsningen är entreprenören och modejournalisten Elin Kling, Christian von Koenigsegg…