Annons
Annons
Inte ens hälften av alla som började plugga till civilingenjör 2008/2009 tog examen under normalstudietiden.
Foto: Mikaela Engström

Många civilingenjörsstudenter hoppar av


Av de som påbörjade ett civilingenjörsprogram läsåret 2008/2009 var det bara 51 procent som hade tagit ut sin examen 2015/2016. Endast 44 procent examinerades under normalstudietiden, visar en rapport från SCB.

Jonas Gustafsson, vd för ingenjörs-och konsultföretaget ÅF, skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter att utvecklingen är oroväckande och presenterar ett sju punkts-program som skulle kunna öka genomströmningen på civilingenjörsutbildningarna. Bland annat föreslår han att lärosätena borde få ersättning inte bara för ”producerade poäng” och antal inskrivna studenter utan också utifrån hur många som tar examen, detta för att skapa ekonomiska incitament.


Annons

Annons

Läs mer

2020-08-06 14:51
På grund av coronaviruset ställdes vårens högskoleprov in. Om det kommer bli något prov i höst är ännu inte bestämt…
2020-06-17 16:14
I slutet av mars hölls en hemtenta motsvarande 2 högskolepoäng i programmering vid Uppsala universitet. Vid rättning…
2020-06-17 13:02
När höstterminen startar kommer delar av utbildningarna genomföras IRL. För att undvika risk för trängsel har kårer och…