Annons
Annons

Studentstaden ska inte säljas


Enligt rapportering i UNT såg det först ut som att Studentstaden var ett av de fastighetsbolag som Uppsala kommun avser att avyttra. Detta rör sig dock om en missuppfattning.

”Uppsala kommun ger Uppsalahem rådighet över alla eventuella framtida avyttringar som då ska investeras i nya bostäder och renovering av det befintliga beståndet (inklusive Studentstaden)”, skriver Joakim Palestro, fastighetschef på Studentstaden på Facebook.


Annons

Annons

Läs mer

2019-11-18 11:59
Vid avtackningar och representationsmiddagar för medarbetarna vid Uppsala universitetsbibliotek ska det hädanefter i…
2019-10-24 15:11
Studentbostadsbristen kräver kreativa lösningar, menar Britt Almqvist och Emilia Almqvist Jansson på Ahlqvist & Almqvist…
2019-10-24 15:03
Årets talare på Anders Wall-föreläsningen är entreprenören och modejournalisten Elin Kling, Christian von Koenigsegg…