Annons
Annons
Ny doktorandtjänst inrättas vid Uppsala universitet för att forska om myalgisk encefalomyelit, ME.
Foto: Sigrid Asker

Hoppas lösa ME:s gåta


Uppsala universitet kommer att inrätta en doktorandtjänst för forskning om sjukdomen myalgisk encefalomyelit, ME. Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi, ska leda forskningen.

Det är den amerikanska stiftelsen Open Medicine Foundation som satsar medel på svensk forskning inom området. Uppsalaforskningen kommer främst att fokusera på biomarkörer i ryggvätskan hos personer med ME. I mindre studier har man kunnat visa att dessa patienter har förhöjda halter av olika proteiner kopplade till inflammation, skriver Dagens Medicin.


Annons

Annons

Läs mer

2019-11-18 11:59
Vid avtackningar och representationsmiddagar för medarbetarna vid Uppsala universitetsbibliotek ska det hädanefter i…
2019-10-24 15:11
Studentbostadsbristen kräver kreativa lösningar, menar Britt Almqvist och Emilia Almqvist Jansson på Ahlqvist & Almqvist…
2019-10-24 15:03
Årets talare på Anders Wall-föreläsningen är entreprenören och modejournalisten Elin Kling, Christian von Koenigsegg…