Annons
Annons
Nu ser det ut att bli ok att ta med sig datorn till seminarierna igen.
Foto: Kollage: Sandra Gunnarsson

Skärmförbud upphävt på juristprogrammet


Från och med höstterminen 2018 införde man på prov skärmförbud vid juristprogrammets terminskurs två och tre. En av flera bidragande orsaker till att beslutet fattades var att man hade sett ett sjunkande resultat på terminskurs tre uppgav juridiska institutionens prefekt Margareta Brattström när Ergo pratade med henne i oktober förra året. Juridiska föreningen var kritiska till beslutet då det inte hade förankrats hos dem eller hos utbildningsutskottet innan det fattades. Nu ser det ut som att skärmförbudet kan komma att försvinna från och med höstterminen 2019.

7 maj lade juridiska föreningen fram förslaget att upphäva alla förekommande begränsningar av juriststudenternas val av anteckningsstöd i seminarieundervisningen till juridiska fakultetens utbildningsutskott. Utskottet biföll förslaget med en knapp majoritet. Det är dock oklart om beslutet kommer att stå sig då tre av utskottets ledamöter inte närvarade vid mötet och två ledamöterna reserverade sig mot förslaget som fattades av de övriga tre som närvarade. Prefekt Margareta Brattström meddelar via mejl till Ergo att fakultetsnämnden kommer att hantera frågan om huruvida utbildningsutskottet är behöriga att fatta beslut av denna karaktär 10 juni.


Annons

Annons

Läs mer

2020-06-17 16:14
I slutet av mars hölls en hemtenta motsvarande 2 högskolepoäng i programmering vid Uppsala universitet. Vid rättning…
2020-06-17 13:02
När höstterminen startar kommer delar av utbildningarna genomföras IRL. För att undvika risk för trängsel har kårer och…
2020-06-09 15:52
Igår stod det klart att Universitetskollegiet vill se professor Anders Hagfeldt som ny rektor vid Uppsala universitet…