Annons
Annons
Bild juristmottagning
I dagsläget är det tyvärr svårt att se att det kommer gå att ha liknande närkamper på reccemottagningarna i höst. Kanske kan extra medel hjälpa till att göra dem mer coronasäkra?
Foto: Staffan Claesson

Fyra mille till kårer och nationer


När höstterminen startar kommer delar av utbildningarna genomföras IRL. För att undvika risk för trängsel har kårer och nationer tillsammans fått fyra miljoner för att kunna erbjuda studieplatser och förbättrade mottagningar för nya studenter.

Förra veckan togs ett nytt rektorsbeslut som stakar ut hur undervisningen ska bedrivas från och med 16 juni och framåt. Då regeringen öppnat upp för campusundervisning kommer också Uppsala universitet försöka genomföra detta i den mån det går. I rektorsbeslutet står: ”Under hösten kommer merparten av universitetets kurser ges i form av campusutbildning med mer eller mindre digitaliserade moment”.

Föreläsningssalarna kommer inte räcka till alla studenter om det ska gå att hålla fysisk distans och ett maxantal på 50 personer. Därför kommer man ge campus-företräde till vissa studenter, bland annat till de som läser sin första termin på ett program och studenter med särskilda behov. Man kommer också ge förtur till examinerande moment i utbildningarnas slutfas och andra examinerande moment som är svåra att genomföra på distans.

För att öka antalet studieplatser och se till att de nya studenterna får en bra och säker välkomstmottagning vill rektor ta hjälp av kårer och nationer. De får tillsammans fyra miljoner kronor som ska gå till studieplatser och reccemottagningar. För att ytterligare öka antalet undervisningsplatser kommer också Universitetshuset bli gratis att hyra för institutionerna.

Här kan du läsa mer om rektorsbesluten:

Om undervisningen

Om bidraget till kårer och nationer


Annons

Annons

Läs mer

2024-02-19 13:15
Information från Uppsala studentkår.
2023-08-07 12:06
Det var under förra veckan som en privatperson upptäckte bristerna i UL-appens integritetfunktioner. Nu anmäls händelsen…
2023-07-28 12:51
Under torsdagen 27 juli kom de slutgiltiga antagningsbeskedet för universitets- och högskolestudier. Det här är de tre…