Annons
Annons
Psykisk ohälsa
Foto: Jose Navarro/Wikimedia commons

Medfarm satsar på första hjälpen till psykisk hälsa


Vetenskapsområdet för medicin och farmaci gör nu en satsning för att utbilda personal i första hjälpen till psykisk ohälsa, rapporterar Uppsala universitet i en artikel på medarbetarportalen. Enligt undersökningar som gjorts på ämnet, av bland andra Uppsala studentkår, är psykisk ohälsa inom högre utbildning ett utbrett problem och MedFarms satsning är ett steg mot att bättre fånga upp och hjälpa de studenter och doktorander som lider av psykisk ohälsa.

Till att börja med kommer sex lärare att utbildas till instruktörer i Mental Health First Aid, MHFA, en validerad metod för att öka beredskapen för att i vardagen uppmärksamma och hjälpa till vid psykiskt lidande. Lärarna kommer därefter att anordna kurser i metoden för studievägledare, programadministratörer, kursadministratörer, lärare och handledare.

– Instruktörskursen blir hösten 2021 och sedan börjar vi med egna utbildningar för vår personal. Vi testar detta koncept nu så får vi se hur det faller ut, säger Matts Olovsson, prodekan för utbildning på grund och avancerad nivå vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci, i artikeln på medarbetarportalen.


Annons

Annons

Läs mer

2021-04-13 16:42
Sveriges förenade studentkårer, SFS, delar sedan 1999 ut utmärkelsen Årets studentstad till en stad som utmärker sig i…
2021-04-13 10:37
Under 2022 kommer en permanent interaktiv utställning invigas på Ångströmlaboratoriet och universitetet vill nu få in…
2021-03-23 16:30
Göran Lambertz, före detta justitiekansler, justitieråd i Högsta domstolen och en av Sveriges tyngsta jurister, häktades…