Annons
Annons
Psykisk ohälsa
Foto: Jose Navarro/Wikimedia commons

Medfarm satsar på första hjälpen till psykisk hälsa


Vetenskapsområdet för medicin och farmaci gör nu en satsning för att utbilda personal i första hjälpen till psykisk ohälsa, rapporterar Uppsala universitet i en artikel på medarbetarportalen. Enligt undersökningar som gjorts på ämnet, av bland andra Uppsala studentkår, är psykisk ohälsa inom högre utbildning ett utbrett problem och MedFarms satsning är ett steg mot att bättre fånga upp och hjälpa de studenter och doktorander som lider av psykisk ohälsa.

Till att börja med kommer sex lärare att utbildas till instruktörer i Mental Health First Aid, MHFA, en validerad metod för att öka beredskapen för att i vardagen uppmärksamma och hjälpa till vid psykiskt lidande. Lärarna kommer därefter att anordna kurser i metoden för studievägledare, programadministratörer, kursadministratörer, lärare och handledare.

– Instruktörskursen blir hösten 2021 och sedan börjar vi med egna utbildningar för vår personal. Vi testar detta koncept nu så får vi se hur det faller ut, säger Matts Olovsson, prodekan för utbildning på grund och avancerad nivå vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci, i artikeln på medarbetarportalen.


Annons

Annons

Läs mer

2021-05-12 10:42
I fredags avslutades kårvalet på Stockholms universitets studentkår (SUS), det rapporterar SUS tidning #studietid…
2021-05-06 16:22
Det andra av vårens två högskoleprov anordnas nu på lördag 8 maj. Närmare 60 000 anmälde sig till vårens två prov och…
2021-05-03 16:50
En uppmaning om att klicka på en länk för att “validera sin epost” har skickats ut från ett par av universitetets…