Annons
Annons
Covid + unihuset
Foto: Creative commons/arkiv

Förlängning av restriktioner vid UU


Covid-restriktionerna som Uppsala universitet antog i februari kommer att fortsätta gälla fram till och med 30 juni i år, det beslutade rektor igår. I det ursprungliga beslutet var det sagt att restriktionerna ska gälla fram till och med 31 maj, men nu förlängs alltså beslutet och kommer därmed gälla hela terminen ut och även under början av sommaren. Universitetet meddelar även att de ställer sig bakom budskapen i kampanjen “Personlig lockdown” som regionen igår gick ut med.
 


Annons

Annons

Ur rektorsbeslutet

Vid Uppsala universitet gäller följande:

  • För att minska risken för smittspridning ska digitala undervisnings- och examinationsformer användas i samtliga fall där det är möjligt.
  • Fysisk undervisning och examination begränsas till sådana undervisningsmoment och sådan examination där så behövs för att uppnå hög kvalitet och rättsäkerhet och som inte låter sig göras digitalt. Dispens för att enskilda undervisningsmoment eller examination kan ske fysiskt får beviljas av ordförande i fakultetsnämnd/områdesnämnd.
  • Studenter uppmanas att i första hand bedriva studier hemma. De som för sina individuella studier behöver vistas i universitetets lokaler får ej samlas i större sällskap.
  • Arbete ska utföras hemifrån om det inte är uppenbart att arbetsuppgifterna kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen eller att närmaste chef medger att arbete av annat skäl får ske på arbetsplatsen.
  • För inpassering till universitetets lokaler för anställda, övrigt verksamma och studenter ska normalt krävas passerkort.
  • Inga tjänsteresor utomlands tillåts till länder som omfattas av UD:s avrådan.
  • Effekter av covid-19 på doktoranders forskarutbildning och eventuella särskilda behov av stödinsatser/prolongation, inventeras i årlig revidering av den individuella studieplanen.

Läs mer

2024-02-19 13:15
Information från Uppsala studentkår.
2023-08-07 12:06
Det var under förra veckan som en privatperson upptäckte bristerna i UL-appens integritetfunktioner. Nu anmäls händelsen…
2023-07-28 12:51
Under torsdagen 27 juli kom de slutgiltiga antagningsbeskedet för universitets- och högskolestudier. Det här är de tre…