Annons
Annons
Idag fattas beslut om en omdiskuterad grundlagsändring i riksdagen.
Foto: Pressbild, Sveriges riksdag

Sveriges riksdag debatterar kontroversiell grundlagsändring


Sen artikeln publicerades har riksdagen antagit förslaget om grundlagsändringen. Texten uppdateras löpande.

Idag fattas beslut om en omdiskuterad grundlagsändring i riksdagen. Om omröstningen går igenom införs brotten utlandsspioneri, grovt utlandsspioneri och röjande av hemlig uppgift i internationellt samarbete in i den svenska brottsbalken liksom i tryck- och yttrandefrihetslagen.

Oroliga röster har höjts, bland annat från Journalistförbundet och Svenska Penn, som menar att meddelarfriheten kan inskränkas och på sikt begränsa journalistiskt arbete i rapportering eller granskning av hemliga uppgifter i anslutning till Sveriges internationella samarbeten och mellanstatliga/organisatoriska förhållanden. Nils Funcke, tryckfrihetsexpert och universitetsadjunkt på institutionen för mediestudier på Stockholms universitet säger till SVT att den här ändringen "inte hör hemma i svensk grundlag". Vänsterpartiet och Miljöpartiet är i nuläget de enda partier som tydligt tagit ställning emot lagförslaget. Liberalerna var emot lagförslaget i våras, men har nu kommunicerat att man tänker följa majoriteten och rösta för. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) menar i en intervju med SVT att oron kring lagförslaget är obefogad och att ändringen inte kommer att slå mot journalistisk verksamhet som inte klassas som spioneri.

Skulle lagen antas träder den i kraft från och med årsskiftet 2023.

(Källor: TT/Riksdagen)

 


Annons

Annons

Läs mer

2023-02-07 17:55
I Universitetslärarens genomgång om “Visselblåsningar vid var tredje lärosäte” (17/1), framkommer det att Uppsala…
2023-01-09 14:27
Uppsala universitet har registrerat över 47 000 antagningar till vårens utbildningar för 2023. Denna siffra är…
2022-12-08 14:19
“Kan ett bra filosofiskt bidrag göras endast med hjälp av en fråga?”— så lyder den förmodligen kortaste filosofiartikeln…