Annons
Vad innebär kårvalsresultaten?
Ergo reder ut vad kårvalsresultatet innebär.
Foto: Lovisa Sjöström Johansson. Illustration: Uppsala studentkår

Vänstervindar friska lämnar flera frågetecken


På fredagens valvaka presenterades resultatet för kårvalet 2023. Men frågan kvarstår - vad händer nu? Ergo reder ut vad resultaten innebär och vad som händer härnäst.

Valvakan för kårvalet 2023 höll till på Göteborgs nation i fredags. Resultatet kan återfinnas i Ergos tidigare artikel. Men vad betyder dessa siffror i praktiken?

Fullmäktige, kårens högsta beslutfattande organ, består av 33 mandat. Dessa kommer nu alltså fyllas av fyra representanter från Högerpartiet, sju representanter från S-studenter och sexton från Vänsterstudenter. UUS har sex mandat i fullmäktige kommande mandatperiod, men då de endast ställde upp med fyra kandidater på sin namnlista kommer två av dessa mandat lämnas tomma.

Vad innebär detta? I praktiken betyder det att Vänsterstudenter har egen majoritet i kårfullmäktige med sina 16 av 33 (varav 31 fyllda) mandat. Till skillnad från förra året så behövs därmed inte heller någon koalition mellan Vänsterstudenter och S-studenter för en gemensam röd majoritet.

Huruvida man från de röda partiernas håll kommer att fortsätta sitt samarbete återstår att se. Det har innan valresultatets tillkännagivande talats om ett fortsatt samarbete över partigränserna och både UUS och Vänsterstudenter har uttalat sitt stöd för S-studenters ordförandekandidat tillika sittande kårordförande Anton Sánchez Sulejmani, som kandiderar till ordförande för ytterligare en mandatperiod.

- Vi ser inget mervärde i att inneha den posten i nuläget. Anton från S-studenter har skött ordförandeskapet exemplariskt och vi ser gärna att han fortsätter att besitta den rollen under nästkommande mandatperiod, sa Vänsterstudenters förstanamn Alexander Wilson van Deurs till Ergo under sin intervju inför kårvalets början.

Huruvida detta uttalande har fortsatt tyngd får vi vänta ytterligare för att få svar på. Ett rött styre kan förutsättas vänta under mandatperiod 2023/2024, men om detta kommer innefatta både S-studenter och Vänsterstudenter återstår helt enkelt att se.

Det som kommer att hända härnäst är interna diskussioner inom och mellan partierna inför det konstituerande fullmäktigemötet som kommer att äga rum den 16 maj. På konstituerande fullmäktige (förkortat “konstfum”) beslutas bland annat vilka som kommer att sitta i presidium och styrelse under kommande mandatperiod.

 


Annons

Annons

Läs mer

2024-02-19 13:15
Information från Uppsala studentkår.
2023-08-07 12:06
Det var under förra veckan som en privatperson upptäckte bristerna i UL-appens integritetfunktioner. Nu anmäls händelsen…
2023-07-28 12:51
Under torsdagen 27 juli kom de slutgiltiga antagningsbeskedet för universitets- och högskolestudier. Det här är de tre…