Annons
Tänka fritt är stort, tänka rätt är större
Foto: David Naylor

Här är lärarna som tilldelas pedagogiska priset 2023


Pristagarna av årets pedagogiska pris har tillkännagivits. Blev din lärare uppmärksammad?

Uppsala universitet tilldelar varje år pedagogiska priser till universitetslärare för arbete med utbildning på akademisk grundnivå. Förslag på pristagare får anmälas från studenter och personal vid universitetet, men det är sedan rektorn som slutligen utser mottagarna. Priset delas ut inom fem olika områden varje år.

I år går pedagogiska priset i området för teologi, humaniora och utbildningsvetenskap till Maria Klingenberg, universitetslektor vid teologiska institutionen.

Priset inom området juridik och samhällsvetenskap tilldelas professor Henrik Dellestrand vid företagsekonomiska institutionen.

Professor Tryggve Nevéus vid institutionen för kvinnor och barns hälsa tilldelas pedagogiska priset inom området medicin och farmaci.

I området matematik, naturvetenskap och teknik är det Christer Elvingson vid institutionen för kemi som tilldelas årets pedagogiska pris.

Utöver dessa områden så tilldelas även varje år ett pedagogiskt pris för insatser vid ett för året extra viktigt område. I år har temat varit “Kreativ pedagogik” och det femte priset har därigenom tilldelats Karin Brounéus, som är universitetslektor vid institutionen för freds- och konfliktforskning, för hennes sätt att koppla ihop psykologi med freds- och konfliktforskning.

Motiveringarna kan läsas i sin helhet här.


Annons

Annons

Läs mer

2024-02-19 13:15
Information från Uppsala studentkår.
2023-08-07 12:06
Det var under förra veckan som en privatperson upptäckte bristerna i UL-appens integritetfunktioner. Nu anmäls händelsen…
2023-07-28 12:51
Under torsdagen 27 juli kom de slutgiltiga antagningsbeskedet för universitets- och högskolestudier. Det här är de tre…