Annons

Ett år i kårledningen ger karriären en skjuts


Kåren en språngbräda till Rosenbad? Kanske.Ett säkrare besked är att ett år i kårledningen ger jobb. Det visar Ergos kartläggning av de tio senaste årens kårpresidialer.

Föreställningen om kåren som en träningsplats där blivande politiker - gärna vänstersinnade - drillas i i debatteknik och maktutövning är seglivad. Ett exempel: på sin hemsida skriver det kårfackliga partiet Uppsala universitets studenter (UUS) att kåren inte främst ska vara en plantskola för politiker utan koncentrera sig på verksamhet för medlemmarna, fokus på medlemmarna och inte på de aktiva.
Ergo har frågat samtliga personer som varit ordförande eller viceordförande åren 1998-2007 om de är eller har varit partipolitiskt engagerade efter sin tid på kåren, eller om de arbetat för ett politiskt parti. Knappt hälften, 10 av 23 personer, svarar ja. Det är klart fler än i åldersgruppen som helhet, där bara ett par procent beräknas vara anslutna till något politiskt parti, enligt statsvetaren Anders Westholm.
Han är inte förvånad över den höga siffran.
- De som engagerar sig kårpolitiskt kan även innan de kommer till kåren förväntas ha ett större politiskt intresse än studenten i gemen. Även om man representerar ett kårfackligt parti kan man mycket väl ha en politisk färg vid sidan av, det finns ingen motsättning i det.
Anders Westholm menar att det finns en tradition i svensk politik av att höga poster i kårorganisationer har fungerat som en språngbräda in i rikspolitiken. Från sin forskning kring hur makteliter rekryteras i Sverige vet han också att en vanlig väg är att man från en position i exempelvis en kårledning lyfts in i ett politiskt sekretariat, till exempel statsrådsberedningen, eller blir assistent till en hög politiker. Därifrån går man sedan vidare.
Bland de tio senaste årens presidialer finns flera exempel på det han beskriver. Anna Neuman, vice kårordförande 02-04, jobbar idag som pressekreterare hos Jan Björklund. Ignacio Vita som var kårordförande 02/03 blev efter kåren politiskt sakkunnig hos Mona Sahlin. Förra årets viceordförande Susanna Hansson är idag kanslichef på Liberala ungdomsförbundet.
Förutom dem är det dock bara en person till som jobbat med politik på heltid: nuvarande kommunalrådet på Gotland Gustav Hoffstedt (m), som var kårordförande 99/00.
För övriga sex politiskt engagerade expresidialer rör det sig om mer eller mindre omfattande förtroendeuppdrag inom kommun eller landsting.
Söker man sig då till kåren för att man som Anders Westholm säger redan är politiskt intresserad, eller blir man det när man är där? Det finns exempel på båda varianterna. Anna Neuman berättar att hennes politiska intresse växte under tiden på kåren, vilket senare ledde fram till ett partipolitiskt engagemang. Ignacio Vita var däremot politiskt aktiv redan innan kåren, i SSU och i den socialdemokratiska studentföreningen Laboremus.
Ignacio Vita menar att året som kårordförande absolut hjälpte till att öppna dörren till regeringskansliet, även om SSU- och Laboremustiden säkert också medverkade.
- Man får verkligen möjlighet att göra politik på kåren, säger han.
Idag har han lagt politiken på hyllan och slutför sin juristutbildning.
Flera andra expresidialer är inte partipolitiskt engagerade men säger sig ha ett starkt politiskt intresse. Några blev tvärtom avskräckta från att engagera sig politiskt, som Annabella Hultman, viceordförande 00/01:
- Det var nyttigt att se det politiska spelet och hur det fungerar - rävspelet i styrelse och fullmäktige. Jag fick nog avsmak för politiken, även om jag aldrig hade några politikerdrömmar från början, jag är mer av en doer.
Fler än hon vittnar om att kåren gav en god grund i hur politik fungerar i praktiken.
- Politik är lite samma sak oavsett om det är på riksdagsnivå eller på Uppsala studentkår. Det är samma mekanismer och man försöker påverka på samma sätt, säger till exempel Mikaela Staaf, viceordförande 01/02.
Om vägen från Övre Slottsgatan till Rosenbad alltså kanske inte är spikrak, tycks den verkliga vinsten för den som sitter i kårledningen snarare ligga på det personliga och karriärmässiga planet. Ergos rundringning visar att de allra flesta av expresidialerna snabbt har hittat kvalificerade jobb efter examen. Med några undantag tror de själva att kåråret har varit till nytta för möjligheten att få jobb. Antingen genom kontakter eller genom den erfarenhet och ämneskunskap de fick på kåren.
- Jag fick mitt första jobb på ST rakt av efter kontakter och erfarenheter från kåren. Jag är jättetacksam, jag har inte varit arbetslös en dag, berättar till exempel Marléne Engström, ordförande 98/99 och idag samordnare på Riksbyggen.
- Både kontaktnätet och kunskaperna jag fick på kåren var värdefulla för att få jobb senare. Jag hade säkert inte haft det jobb jag har idag om det inte hade varit för kårtiden, menar Ludvig Larsson, ordförande 03/04 och som idag jobbar med utbildningspolitik på Sveriges Ingenjörer.
Ibland blir kopplingarna väldigt tydliga. Sofia Larsson, viceordförande 03/04, blev när hon fortfarande jobbade på kåren rekryterad till lobbyorganisationen Jagvillhabostad.nu, som kåren hade samarbetat med under verksamhetsåret. Kristina Persdotter, viceordförande 06/07 är idag utbildningspolitisk utredare på fackförbundet TCO, som i våras var medarrangör till en dag kring alternativt urval i kårens regi.
Totalt arbetar åtta av expresidialerna idag på idéburna organisationer eller med uppgifter som har en tydlig koppling till kåråret - som utbildningsfrågor, presskontakter och lobbyarbete.
Men också flera av de som idag är privatanställda (sex personer) anser att kårerfarenheten varit till handfast nytta på arbetsmarknaden. Anders Hultman tror att viceordförandeskapet 01/02 bidrog starkt till att han fick en eftertraktad traineeplats på Tele2. Hans fru Annabella Hultman, som i konkurrens med 1 700 sökande fick en av åtta traineeplatser på Eon, säger samma sak.
Kårengagemang ger konkurrensfördelar på arbetsmarknaden - men betydelsen ska inte överdrivas, menar dock Karolina Larfors, ordförande 01/02. Hon anställdes som utredare på Riksrevisionen direkt efter kåråret.
- Jag tror att kåruppdraget var bidragande men inte avgörande till att jag fick jobbet. Men en del av den allmänna kompetens man får på kåren kan man skaffa på annat sätt, till exempel genom basgruppsarbete eller annat föreningsarbete, säger hon.
Andreas Kembler, ordförande 04/05 och idag lärare och arbetsledare på friskolan It-gymnasiet i Uppsala, håller med. De formella fördelar han fick genom kåråret hade han lika gärna kunnat skaffa genom engagemang i Utrikespolitiska föreningen eller en nationskör, menar han.
På frågan om de tog uppdraget på kåren av karriärstrategiska skäl svarar expresidialerna nej; engagemanget för frågorna var det avgörande. En stor majoritet var dock medvetna om att året förmodligen skulle underlätta när de senare skulle söka jobb.
I stället lyfter så gott som alla fram de personliga lärdomarna de fått av att sitta i kårledningen - kunskaper och erfarenheter som samtidigt ofta är till nytta i arbetslivet. Medievana, praktisk kunskap om politik, personlig mognad genom konflikthantering och personalansvar, mötesvana och drillning i debatteknik, insyn i statlig förvaltning, övning i påverkansarbete och arbetsledning - listan kan göras lång.

De började på Uppsala studentkår…
Finansminister Anders Borg (m), var ordförande sommaren 1989
Ärkebiskopen och fredspristagaren Nathan Söderblom, vice kårordförande 1892 och kårordförande 1892/1893.
Högerpartiets partiordförande Gunnar Heckscher, vice kårordförande 1931/1932.
Författaren Gösta Knutsson, kårordförande 1936-1938.
Författaren och skådespelaren Tage Danielsson, vice kårordförande 1955.
Före detta talmannen Birgitta Dahl (s). Aktiv i början av 1960-talet.
Före detta statsrådet Anna-Greta Leijon (s), aktiv i början av 1960-talet.
Riksdagsledamoten Lennart Hedquist (m), kårordförande 1965/1966.

Här är listan över vad de tidigare kårpresidialerna gör idag:

1998/1999
Marléne Engström (ordförande).
Kårparti:
Efter kåren: Fackförbundet ST.
Idag: Samordnare på Riksbyggen.
Inga politiska uppdrag.

Gunnar Larfors (viceordförande)
Kårparti:
Efter kåren: Disputerad medicinare.
Idag: Läkare på Akademiska sjukhuset.
Litet politiskt uppdrag för s i landstinget.

1999/2000
Gustav Hoffstedt (o. höstterminen 1999)
Kårparti: Fria studenter
Idag: Kommunalråd för moderaterna på Gotland.

Anders Hultman (vo.)
Kårparti: SAM
Efter kåren: Ekonomijournalist, sedan trainee på Tele2.
Idag: Ekonomichef på Tele2:s IT-bolag Datametrix.
Inga politiska uppdrag.

Thomas Laurell (o. vårterminen 2000)
Kårparti: Utec
Efter kåren: Ordförande för Saco Studentråd. Organisationsutvecklare på LSU, Sveriges ungdomsorgansioner. Informationsansvarig på utbildningskoncernen Infocomp.
Idag: Pressekreterare på RFSL.
Inga politiska uppdrag.

2000/2001
Björn Dalemo (o.)
Kårparti: UUS
Efter kåren: Olika poster inom försäkringsbolaget Trygg-Hansa.
Idag: Föräldraledig enhetschef på Trygg-Hansa.
Suppleang för fp i en stadsdelsnämnd.

Annabella Hultman (vo.)
Kårparti: SAM
Efter kåren: Traineeprogrammet på Eon.
Idag: Föräldraledig projektledare på Eon.
Inga politiska uppdrag.
2001/2002
Karolina Larfors (o.)
Kårparti: UUS
Efter kåren: Utredare på Riksrevisionen, jobbar med utbildningsfrågor.
Kommunfullmäktigeledamot för fp i Uppsala 2002-06. Varit nämndeman i länsrätten. Idag suppleang i ett kommunalt bolag.

Anna Danielsson (vo.)
Kårparti: SAM
Efter kåren: Var arbetslös en tid efter studierna, vikarierade som högstadielärare. Fick korttidsvikariat på universitetsförvaltningen och fick senare en fast tjänst som utlystes.
Idag: Byrådirektör, universitetsförvaltningen.
Inga politiska uppdrag.

Mikaela Staaf (vo.)
Kårparti: UUS
Efter kåren: Projektledare på avdelningen för kvalitet och utvärdering vid Uppsala universitet.
Idag: Studenthandläggare på Sacos kommunikationsavdelning.
Inga politiska uppdrag.

2002/2003
Ignacio Vita (o.)
Kårparti: S-studenter
Efter kåren: Ordförande för Sveriges förenade studentkårer. Sekreterare i förra kårobligatorieutredningen. Politiskt sakkunnig hos integrationsminister Mona Sahlin.
Idag: Avslutar sina juriststudier.

Anna Neuman (vo.)
Kårparti: UUS
Efter kåren: Pluggade i tre år, matematik och samhällsvetenskap.
Idag: Pressekreterare på utbildningsdepartementet, för Jan Björklund (fp).
Kommunala förtroendeuppdrag för fp i Uppsala.

Andreas Nork (vo.)
Kårparti: UUS
Efter kåren: Varit aktiv inom Södermanlands-Nerikes nation som ämbetsman, bl a 3Q. Arbetat som servitör och bartender, studerat till sommelier.
Idag: Restaurangchef på Skarholmen i Uppsala.
Inga politiska uppdrag.

2003/2004
Ludvig Larsson (o.)
Kårparti: UUS
Efter kåren: Ordförande för Saco Studentråd.
Idag: Jobbar med utbildnings- och arbetsmarknadspolitik på Sveriges Ingenjörer.
Uppdrag för fp o landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige i Uppsala län.

Anna Neuman (vo.)

Sofia Larsson (vo.)
Kårparti: S-studenter
Efter kåren: Blev rekryterad till lobbyorganisationen Jagvillhabostad.nu. när hon fortfarande var viceordförande.
Idag: Föräldraledig.
Inga politiska uppdrag, har gått ur socialdemokraterna.

2004/2005
Andreas Kembler (o.)
Kårparti: UUS
Efter kåren: Lärare på It-gymnasiet i Uppsala.
Idag: Arbetsledare, It-gymnasiet.
Har aktivt valt bort partipolitiken, trots flera propåer i slutet av ordförandeåret.

Erik Hjort (vo.)
Kårparti: UUS
Efter kåren: Har nyligen avslutat sina studier.
Idag: Har flera styrelseuppdrag. Söker heltidsjobb.
Inga politiska uppdrag.

Felicia Wibe (vo.)
Kårparti: UUS
Efter kåren: Pluggat, jobbat som forskningsassistent.
Idag: Avslutar journaliststudier.
Inga politiska uppdrag.

2005/2006
Erik Hjort (o.)

Martin Hofverberg (vo.)
Kårparti: VSF
Efter kåren: Fortsatta ekonomistudier.
Idag: Skriver D-uppsats.
Medlem i vänsterpartiet.

Sara Lindblom (vo.)
Kårparti: UUS
Efter kåren: Handläggare på Uppsala universitet.
Idag: Rekryterare på bemanningsföretaget Academic Work.

2006/2007
Jenny Carlsson (o.)
Kårparti: VSF
Efter kåren: Återtagit apotekarstudierna, har tre terminer kvar till examen.
Inga politiska uppdrag.

Susanna Hansson (vo.)
Kårparti: UUS
Efter kåren: Kanslichef på Liberala ungdomsförbundet.

Kristina Persdotter (vo.)
Kårparti: S-studenter
Efter kåren: Utbildningspolitisk utredare/projektledare på den fackliga centralorganisationen TCO.
Socialdemokratisk fritidspolitiker i Socialnämnden för barn och unga i Uppsala. Vice ordförande för Laboremus.


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-17 08:24
Många som pluggat humaniora och teologi vid Uppsala universitet upplever att deras utbildning saknar anknytning till…
2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…
2024-04-08 08:19
Tisdagen den sista april vibrerar vårluften i Uppsala. Under morgonen väntas drygt 40 000 personer anlända till Uppsala…