Annons
Annons

Vad ska vi ha lärarna till?


Om läraren inte ska lära ut något, behövs de alls då? Det frågar sig studenten Alexandra Anstrell i en replik i debatten om undervisningen på juristprogrammet.
Jag anser att lärarnas förmåga är en avgörande faktor för elevernas resultat Studenten Varnäs tanke i debatten är en vanlig tanke som förekommer hos många som i alla fall jag har talat med. Många efterfrågar mer feedback och information om hur de kan förbättra sig. Det stickprovsurvalet kanske inte kan representera hela populationen på Uppsala universitet men trots allt så finns ett enormt behov, en önskan om att få mer kunskap. Då behövs en översyn av arbetssätten.

Varnäs skriver: ” Att hos juristprogrammets ledning finna ett sådant lättsinne inför studenternas situation är bekymmersamt.” Jag håller verkligen med Svaret i debatt artikeln är i stort sett att peka finger åt studenten. De menar att deras främsta uppgift är att vara en organisatör - inte ”lära ut”. Då måste jag ställa frågan - vad ska vi ha lärarna till då? Om läraren inte ska lära ut något, behövs de alls då? Då kan väl alla studenter läsa på distans och ha självrättande prov? Olle Lundin och Margarta Brattström skriver: ”Det är inte heller givet att en ämnesspecialist är bättre lämpad att fylla lärarrollen än en icke ämnesspecialiserad lärare”. Säger de inte emot sig själva då? För de skriver som svar till studenten att nbsp;”Självfallet använder vi oss inte av lärare utan ämneskunskaper”. Vem är då läraren i klassrummet/ hörsalen och vad/för vem är den till för?
Skulle inte Uppsala universitet istället kunna anställa goda organisatörer som faktiskt har utbildning och är på pappret goda organisatörer eller kanske min mamma som efter att ha organiserat oss sex barn i familjen är en mästare på organisation - kanske detta vore något för henne på äldre dar?

Juridiska institutionen gömmer sig bakom metoden ”Problemorienterad inlärningsmodell”. I min hemkommun Haninge satsar vi på 100 procent kunskap för våra elever. Det betyder totalt fokus på att förmedla kunskaper i skolan. En av de erfarenheter vi tagit till oss i Haninge är att lärarens förmåga är avgörande för elevernas resultat. Detta är det inte alltid lätt att tala om. Starka fackföreningar, politiska intressen och gamla traditioner har samfällt förklarat att den svenska skolans dåliga resultat beror på allt möjligt - utom just lärarna. Vi håller på att bryta med detta synsätt.
Vad gäller juristprogrammet specifikt kan jag inte uttala mig om men om synsättet är att det är fel på studenterna när studenterna önskar mer hjälp, om studenterna inte förstår eller behöver feedback, så anser jag att läraren inte skött sitt arbete och då är juristlinjen ute och cyklar Glöm inte varför skolan finns till.
Om jag som chef i ett företag arbetar med en modell som mina kunder klagar på så måste jag lyssna på mina kunder. Och kanske till och med vara så ödmjuk att jag tar till mig kritiken och försöker förbättra situationen - då skulle det bli en win-win situation eller kanske till och med en nyttomaximering?

Alexandra Anstrell
Uppsalastudent
Säljchef
Kommunpolitiker och riksdagskandidat för Moderaterna


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-04 09:45
Laboremus skriver, tillsammans med S-studenter, om sin kandidat till EU-parlamentet i dagens debattartikel.
2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…